ΑρχικήΠόντος

Πόντος

Μοσκώφ

Μοσκώφ Τη τυφέκι μ' το ταπάν άμον το καρακαπάν τη σεβντάς-ι-μ' τ' ώνεμα γραμμένον εν εκεί απάν'. Αγαπώ ίναν κουτσίν π' αγαπά την καλατσίν κι επορώ να φέρ' ατέν σο οσπίτ-ι-μ' έναν...

Μομόγερος

Μομόγερος Τα μομοέρ(ε)α εξέβανε τα Φώτα τ' Αϊ Γιαννί Ατοίν χωρία λάσκουνταν αρ' άμον παλαλοί. Μομό(γ)ερος θα ίνουμαι και με τα κωδωνόπα Θα λάσκουμαι μεσανυχτί και γνεφίζω κορτσόπα. Οι μομο(γ)έρ' εξέβανε τα Φώτα τ'...

Λεμόνα

Λεμόνα Σίτ’ επέγνα ομάλια ομάλια είδα ορμάνια και λιβάδ(ε)α είδα ορμάνια και λιβάδ(ε)α και σην άκραν τρέσ’ πεγάδιν. Και ση πεγαδί την άκραν έστεκε δέντρον και μέγαν έστεκε δέντρον και μέγαν σα...

Μ’ έναν τέρεμαν ζεστόν

Μ' έναν τέρεμαν ζεστόν Μαύρα ομμάτια γελαστά Και τερέματα ζεστά Εσύ ίνεσαι τεμόν Κορτσόπον μελαχρινόν Το γιαβρόπο μ΄ το μικρόν Κορτσόπον μελαχρινόν. Μ’ έναν τέρεμαν ζεστόν Κι ένα φίλεμαν γλυκόν Εγώ ίνουμαι τεσόν Κορτσόπον...

Κορτσόπον λάλ’ με

Κορτσόπον λάλ' με Κορτσόπον ανημέρωτον κορτσόπον λαλ' με Κορτσόπον ανημέρωτον κορτσόπον λαλ' με Πότε θα ημερούσαι λαλ' με κι ας λαλώ σε Πότε θα ημερούσαι λαλ' με κι...

Κορτσόπον έλα έλα

Κορτσόπον έλα έλα Κορτσόπον έλα έλα εμέν τέρεν και γέλα θα φιλώ το μάγουλο σ' απ όθεν καικά θελτς, έλα. Κορτσόπον η λαλία σ' άμον παρχαρί κωδών' ας φιλώ τα σειλόπα...

Κεμεντζέν

Κεμεντζέν Κεμεντζέ μ' τσαλά τσαλά, αν 'κι παίεις καλά καλά κρούγω κα, τσακώνω σε, κάθουμαι και κλαίγω σε Την κουτσήν θ' αντρίζν' ατέν 'κι έχνε να φορίζν'...

Κιμισχαναλής

Κιμισχαναλής Κιμισχαναλής είμαι σην ψυν άψιμον έχω σα πατημασέας-ι-μ έρται τ’ αρνόπον τεμόν. Έλα πουλί μ’ με τεμέν με τεμέν θα ζεις καλά εγώ θα τρανίνω σε με το μέλ’ και το...

Κάλαντα Χριστουγέννων Πόντου

Κάλαντα Χριστουγέννων Πόντου Χριστός γεννέθεν, χαρά στον κόσμον, α, καλή ώρα καλήν ημέραν, α, καλόν παιδίν οψές γεννέθεν, οψές γεννέθεν, ουρανεστάθεν. Τον εγέννησεν η Παναΐα, τον ανέσταισεν Αειπαρθένος, εκαβάλλκεψεν χρυσόν πουλάριν, εκατήβεν...

Καλόν κορίτσ’

Καλόν κορίτσ' Καλόν κορίτσ', καλόν κορίτσ' καλόν κι ευλοημένον ση χώρα φαίνετ' άσκεμον, λελέβω ατό, σε μέναν φωταγμένον. Καλόν κορίτσ' εχόρευαν τ' έμορφα τα κορτσόπα τα κάλλια ‘τουν εσείουσαν, λελέβω ατά, άμον μανουσιακόπα. Καλόν κορίτσ'...

Αγαπημένα Τραγούδια