ΑρχικήΠόντος

Πόντος

Εμέν κ’ εσέν που θα χωρίζ

Εμέν κ' εσέν που θα χωρίζ Εμέν κ’ εσέν που θα χωρίζ’ ακόμα κ’ εγεννέθεν και ους να θε εποίνα σε τεμόν το ψυόπο μ’ ετελέθεν. Εφτά χρόν(ε)α κι...

Εγώ ποπάς κι ίνουμαι

Εγώ ποπάς κι ίνουμαι Εγώ ποπάς κι ίνουμαι σο ιερόν κ’ εμπαίνω σίντε θα ψάλλω τραγωδώ σασεύω κι απομένω. Απ’ αδά κι απάν’ μη πας κόφτ’ τ’ ωτία σ’ ο...

Γράμμαν μη στειλς με

Γράμμαν μη στειλς με Γράμμαν μη στειλς με γιαβρόπο μ' γομάτα** τ' ομματόπα μ' κι επορώ ν' αναγνώθα ατό τρομάζνε τα σερόπα μ'. Συ ασό γιάνι μ' ντ' έφυες τ'...

Εγώ για τέσεν και μόνον

Εγώ για τέσεν και μόνον Αδά σον κόσμον αγαπώ ίναν Θεόν και εσένα αν θέλτ'ς δέβα σον ανοιχτήν και εβγάλ' τ' εμόν το ψέμαν Εγώ για τ'εσέν και μόνον σύρω...

Γουρπάνη σ’ περιστέρα μ

Γουρπάνη σ' περιστέρα μ Γουρπάνη σ' περιστέρα μ' ανάσα μ' και αέρα μ' εσέν σ' εγκάλιοπο μ' σφιχτά θα κρατώ θα έχω σε σο γιανι μ' κι απόκουμπής απάνη...

Γετίμ Ογλής

Γετίμ Ογλής Ν' αηλί εσέν Γετίμ Ογλή επέθανεν ο κύρ' ισ' με τη κυρού σ' το θάνατον εχάθεν το χατήρ ισ' Ν' αηλί εσέν Γετίμ Ογλή εχάθεν...

Φαρμακώστε με

Φαρμακώστε με Φαρμακώστε με φαρμακώστε με δώστε με φαρμάκ ας πίνω άλλο δακρόπα μη ξύνω φαρμακώστε με ετελέθεν το τερμάνι μ' άλλο ψύν κι έχω απάνι μ' φαρμακώστε με φαρμακώστε με δείξτε...

Ζωγραφιά

Ζωγραφιά Να έμνεν έναν πετούμενον σο ορμάν απές πουλόπο μ' Κλαδίν κλαδίν επέτανα και εράευα τ' αρνόπο μ' Γουρπάνι σ' ζωγραφία Λάσκεσαι σα ρασία Κανείται αρ' όσον έπιες Αΐκα νερά τα κρύα. Γουρπάνι...

Άστρον είσαι σον ουρανόν

Άστρον είσαι σον ουρανόν Άστρον είσαι ασ'σον ουρανόν, δεντρόν απέσ' ση δείσαν, αούτα τα χερόπα μου, σον κόλφο σ' να χουλείσαν. Έσυρεν οπίσ' το λετσέκ κι ατο επεσκεπάεν, είδα τα καλλία...

Η Κορ Εποίεν Σο Παρχάρ

Η Κορ Εποίεν Σο Παρχάρ Η κορ εποίεν σο παρχάρ, ε! ε! πουλίμ, πουλίμ (δις ) να ίνεται ρομάννα, έλα έλα λέγοσε. (δις) Κε γιάτατεν θα ίνουμαι, ε! ε! πουλίμ,...
- Advertisement -

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ