ΑρχικήΠόντος

Πόντος

Καρδία μ’ να έσ’νε σίδερον

Καρδία μ' να έσ'νε σίδερον Καρδία μ' να έσ'νε σίδερον γεράν να μη έφερνες όλια τα τέρτια τη κοσμί, εσύ να υπόφερνες Καρδία μ' να έσ'νε σίδερον...

Καλά εποίκα κ’ εγάπεσα

Καλά εποίκα κ' εγάπεσα Καλά εποίκα κ' εγάπεσα σ' εμόν τη γειτονίαν εμπαίν' εβγαίν' ελέπα ατό και σαίρεται η καρδία μ'. Εκάψες το καρδόπο μου διαβόλ' γεννεμασέα τον ήλιον αίμαν να...

Θεέ μ’ ασήν ανατολήν

Θεέ μ' ασήν ανατολήν Μέρ' εν μάνα μ' ο αδελφό μ'; Μέρ' εν μέρ' κοιμάται; Γιαμ κι ζει και γιαμ κι ελεπ'; Και γιαμ κι αφουκράται; Μέρ' εν μάνα...

Ήλεμ ασήν ανατολή

Ήλεμ ασήν ανατολή Ήλεμ ασήν ανατολή φέρομε το πουλόπομ Μη λέσμε τέαν κι πορείς και καίω το καρδόπομ Ένας ο ''ηλεν βασιλέν άλλος μερών κες κι έρται ολ...

Η μάναν εν Θεός

Η μάναν εν Θεός Λόγια κι θα ευρίουνταν τη μάνα να υμνούνε όσοι μανάδες μοναχόν την μάνα εγρυκούνε Η μάνα εν Θεός η μάνα Παναγία Άμον τη μάνας...

Η πίτα

Η πίτα Η πίτα εβρουχνίασεν ο πετεινόν εσάπεν τεμέτερον ο Γιωρίκας κάθκαν ημέραν χάται. Η πίτα, η πίτα το αλυκόν η πίτα εγώ απ’ ατό πως έφαγα και εκάγα ασή δίψα κανείς νερό...

Η Κορ Εποίεν Σο Παρχάρ

Η Κορ Εποίεν Σο Παρχάρ Η κορ εποίεν σο παρχάρ, ε! ε! πουλίμ, πουλίμ (δις ) να ίνεται ρομάννα, έλα έλα λέγοσε. (δις) Κε γιάτατεν θα ίνουμαι, ε! ε! πουλίμ,...

Η μάνα εν κρύον νερόν

Η μάνα εν κρύον νερόν Όταν γερά η μάνα και άλλο κε μπορεί (2) α τότε θελ βοήθειαν α τότε θελ ζωήν ... α τότε θελ ζωήν κι...

Ζωγραφιά

Ζωγραφιά Να έμνεν έναν πετούμενον σο ορμάν απές πουλόπο μ' Κλαδίν κλαδίν επέτανα και εράευα τ' αρνόπο μ' Γουρπάνι σ' ζωγραφία Λάσκεσαι σα ρασία Κανείται αρ' όσον έπιες Αΐκα νερά τα κρύα. Γουρπάνι...

Ζίπα ζίπ η καρδίαμ

Ζίπα ζίπ η καρδίαμ Ζίπα ζίπ η κάρδιαμ γομάτον' όνερα λάσκεται απάν σα παρχάρεα σα κρύα νερά Κάθουμ' ώρας και νουνίζω μικρόν πούλοπομ' την ανάσας να έρται κρούει απάν σον πρόσωπομ Να τερείς...

Αγαπημένα Τραγούδια