ΑρχικήΠόντος

Πόντος

Η Κορ Εποίεν Σο Παρχάρ

Η Κορ Εποίεν Σο Παρχάρ Η κορ εποίεν σο παρχάρ, ε! ε! πουλίμ, πουλίμ (δις ) να ίνεται ρομάννα, έλα έλα λέγοσε. (δις) Κε γιάτατεν θα ίνουμαι, ε! ε! πουλίμ,...

Η μάνα εν κρύον νερόν

Η μάνα εν κρύον νερόν Όταν γερά η μάνα και άλλο κε μπορεί (2) α τότε θελ βοήθειαν α τότε θελ ζωήν ... α τότε θελ ζωήν κι...

Ζωγραφιά

Ζωγραφιά Να έμνεν έναν πετούμενον σο ορμάν απές πουλόπο μ' Κλαδίν κλαδίν επέτανα και εράευα τ' αρνόπο μ' Γουρπάνι σ' ζωγραφία Λάσκεσαι σα ρασία Κανείται αρ' όσον έπιες Αΐκα νερά τα κρύα. Γουρπάνι...

Ζίπα ζίπ η καρδίαμ

Ζίπα ζίπ η καρδίαμ Ζίπα ζίπ η κάρδιαμ γομάτον' όνερα λάσκεται απάν σα παρχάρεα σα κρύα νερά Κάθουμ' ώρας και νουνίζω μικρόν πούλοπομ' την ανάσας να έρται κρούει απάν σον πρόσωπομ Να τερείς...

Έταιρον κι η λυγερή

Έταιρον κι η λυγερή Έταιρον κι η Λυγερή παν' όλεν τον ποταμόν. Έταιρον επέρνιξεν, η κουτσή κ' επόρεσεν. - Πέρνιξόν με, Έταιρε, το τσιαρκούλι μ' δίγω σε. -...

Έταιρε

Έταιρε Έταιρε μ' πέρνιξόν με, έταιρε μ' πέρνιξόν με, το τσαρκούλι μ' δίγω σε, το τσαρκούλι μ' δίγω σε το τσαρκούλι σ' κι θέλω, το τσαρκούλι...

Έρθαν πουλί μ’ να παίρνε με

Έρθαν πουλί μ' να παίρνε με Έρθαν πουλί μ' να παίρνε με κρύψον με σα κοντούκια σ' τα στράτας ιμ' κι αν τσιμενόν εσύ μη κόφτς...

Εσύ είσαι μάνα μ’ ντο λαρώντς

Εσύ είσαι μάνα μ' ντο λαρώντς Εσύ είσαι μάνα μ' ντο λαρώντς τη ψύσι'μ' τα γεράδες και ατά ντο κι λαρούντανε ούτε με τα παράδες. Και τεμόν το ντέρτ'...

Επλώθεν απές σο τσαΐρ’

Επλώθεν απές σο τσαΐρ' Επλώθεν απές σο τσαΐρ ερούξεν και κοιμάται έσυρεν το τσούλ' σο ποτάμ' ντηδέν πα κι φοάται. Εσέβεν σ' εγκαλιόπον μου κρεμάεν ασήν γούλα μ' τα απάν'ατς όλιον...

Έρθαν οι εμπόρ

Έρθαν οι εμπόρ Έρθαν οι εμπόρ να παίρνε τσάμπα τον καπνόν τον χωριάτεν κι ερωτούνε σον λογαριασμόν Ο καημένον ο χωριάτες πανταλόν πα κι 'ες κι ας σην...
- Advertisement -

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ