ΑρχικήΠόντος

Πόντος

Ο πρόσφυγας ο κύρη μ

Ο πρόσφυγας ο κύρη μ Τα δάχτυλα μ’ κι ακούγνε με έπαρ’ υιέ μ’ τη λύραν ποίσον πονετικόν καϊτέν τη προσφυγιάς τη μοίραν. Ποίσον τα τοξαρέας σης σην κάρδια μ’...

Όλα σκωτούμες για τεσέν

Όλα σκωτούμες για τεσέν Όλα σκωτούμες για τεσέν, σα χώματα να κείμες. Εσύ, πατρίδα μου, θα ζεις, εμείς πα να μην είμες. Ζει ο Πόντον, ζει ο Πόντον, κι αν...

Ο παρχάρτ’ς

Ο παρχάρτ'ς Ο παρχάρτ'ς εγκαλιάστεν με είπε με ντο χαπέρ(ε)α κι εγώ εκλώστα κι είπα ατόν θα φεύω σ' άλλα μέρ(ε)α. Ατότε έρθεν εμαύρηνεν τα σέρα τ' εγαγκρώθαν τ' ορμία και...

Ο πατέρας

Ο πατέρας Θεέμ σο όνομας εγώ τρανόν όρκο επέρα και είπα πουθέν κι ευρίεται η καρδία του πατέρα Τι πατέρα η καρδία να αραυες κι ευρήξ καμίαν τι...

Ο Μάραντον

Ο Μάραντον Τον Μάραντον χαρτίν έρθεν, θα πάγει σην στρατείαν την νύχταν πάει σον μάστοραν, την νύχταν μαστορεύει κόφτ' ας τ' ασήμι πέταλα, κι ας το χρυσάφ'...

Ο Κιμισκής

Ο Κιμισκής Γιάννες εποίκεν κάλεσμα Γιάννες εποίκεν γάμον Λαλεί και τ' άστρα τ' ουρανού λαλεί της γης τα φύλλα. Τον βασιλέα παράνυφον το γιό τ' άτ' 'φλαμπουριάτεν τον Κιμισκήν κι ελάλεσεν, τον...

Ο γαμπρόν

Ο γαμπρόν Σ' εμέτερον το χωρίον εποίκαμε έναν γαμπρόν να ελέπ' τη νισαλούν ατ' πάντα πάει σον πεθερόν. Γραία εποίκαμε γαμπρόν σπάξον έναν πετεινόν φούστουρον και μακαρίναν φάϊσον γραία το γαμπρόν. Κοσσαρόπα, πιλιτσόπα η...

Ο βίον εμελέσσεψεν

Ο βίον εμελέσσεψεν Ο βίον εμελέσσεψεν παρχάρτ'ς εσιολικεύτεν τση μεζιρές το χαβεσλούκ τ' αρνόπο μ' 'κι επεγνεύτεν Εποίκες με άμον παλαλόν κι έχασα το ναμούσι μ' κι η χώρα ελέπ' με...

Να τραγωδώ κι επορώ

Να τραγωδώ κι επορώ Να τραγωδώ κι επορώ εκόπεν η λαλία μ' κρούνε σο νου μ' τ' ομμάτια σ' και σκίζ'νε την καρδία μ'. Όντες εκαλάτσευες εθάρρ'να με τη λαλία...

Ν’αϊλλοί εκείνεν την μάναν

Ν'αϊλλοί εκείνεν την μάναν Και ν' αϊλλοί εκείνεν την μάναν π' είχεν δύο παιδία τ'έναν ο Χάρον επαίρεν τ' άλλο η ξενιτεία. Και γιάτι Χάρε αγληγορείς και θελτ'ς να παίρτ'ς...

Αγαπημένα Τραγούδια