Η άμοιρη

Παντρεύτηκα – παντρεύτηκα την άμοιρη (2)
Παντρεύτηκα την άμοιρη μ΄ ένα παλικαράκι (2)

Κάθε πρωί- την άμοιρη, κάθε πρωί με φόρτωνε (2)
Κάθε πρωί με φόρτωνε μ΄ ένα σακί κριθάρι (2)

Στο μύλο να- την άμοιρη, στο μύλο να το κουβαλώ (2)
Στο μύλο να το κουβαλώ, στο μύλο να τ΄ αλέσω (2)

Βρίσκω το μύ- την άμοιρη, βρίσκω το μύλο χάρβαλο (2)
Βρίσκω το μύλο χάρβαλο και τα πανιά σχισμένα (2)

Και βρίσκω και- την άμοιρη, και βρίσκω και το μυλωνά (2)
Και βρίσκω και το μυλωνά κακά και πικραμένο (2)

Να κι ο άντρας μου- την άμοιρη, να κι ο άντρας μου κι ερχότανε (2)
Να κι ο άντρας μου κι ερχότανε μ΄ ένα μαχαίρι λάζο (2)

Να μου το βά- την άμοιρη, να μου το βάλει στην καρδιά (2)
Να μου το βάλει στην καρδιά να στάξει μαύρο αίμα (2)

Έτσι παθαί- την άμοιρη, έτσι παθαίνω πάντα μου (2)
Έτσι παθαίνω πάντα μου κι απαρατάω τον άντρα μου (4)