Κιμισχαναλής

Κιμισχαναλής είμαι
σην ψυν άψιμον έχω
σα πατημασέας-ι-μ
έρται τ’ αρνόπον τεμόν.

Έλα πουλί μ’ με τεμέν
με τεμέν θα ζεις καλά
εγώ θα τρανίνω σε
με το μέλ’ και το γάλα.

Τη τυφέκι μ’ το ταπάν
άμον το καρακαπάν
τη σεβντάς-ι-μ το όνομαν
γράμμενον εν εκεί απάν’.