Μοσκώφ

Μοσκώφ

Τη τυφέκι μ’ το ταπάν
άμον το καρακαπάν
τη σεβντάς-ι-μ’ τ’ ώνεμα
γραμμένον εν εκεί απάν’.

Αγαπώ ίναν κουτσίν
π’ αγαπά την καλατσίν
κι επορώ να φέρ’ ατέν
σο οσπίτ-ι-μ’ έναν βραδύν.

Ε κόρη λεμόν λεμόν
το πόι σ’ αμόν τεμόν
για θα τρώει σε ο γούρζουλας
για θα ίνεσαι τεμόν.

Ε κουτσήν μελαχροινή
μόνασόν με έναν βραδύν
άψον τ’ άψιμο σ’ άψον
κι όλια τα ξύλα σ’ κάψον.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ

Που είπαν πα, ας είπανε

Που είπαν πα, ας είπανε Για δώστε με έναν ρακίν και έναν νερόπον κρύο Ας αρχινώ να τραγωδώ -λελεύω σας- απ' ολίγον ολίγον Επωδός Που είπαν πα ας...