Καλόν κορίτσ’

Καλόν κορίτσ’, καλόν κορίτσ’
καλόν κι ευλοημένον
ση χώρα φαίνετ’ άσκεμον,
λελέβω ατό,
σε μέναν φωταγμένον.

Καλόν κορίτσ’ εχόρευαν
τ’ έμορφα τα κορτσόπα
τα κάλλια ‘τουν εσείουσαν,
λελέβω ατά,
άμον μανουσιακόπα.

Καλόν κορίτσ’ για χόρεψον
εσύ τεμόν φραντάλαν
τα αμάραντα μαραίν’ πουλί μ’,
λελέβω σε,
και τεσόν η εγκάλιαν.