Καρδία μ’ να έσ’νε σίδερον

Καρδία μ’ να έσ’νε σίδερον γεράν να μη έφερνες
όλια τα τέρτια τη κοσμί, εσύ να υπόφερνες

Καρδία μ’ να έσ’νε σίδερον να βάσταζες τα πόνια
τα μαχαιρέας ντ’ έφαγες εσύ αδά σα χρόνια

Σα τέρτια και σα βάσανα εγώ ‘κι ταγιανίζω
πάντα θέλω να χαίρουμαι και να χελιδονίζω