ΑρχικήΠόντος

Πόντος

Έταιρον κι η λυγερή

Έταιρον κι η λυγερή Έταιρον κι η Λυγερή παν' όλεν τον ποταμόν. Έταιρον επέρνιξεν, η κουτσή κ' επόρεσεν. - Πέρνιξόν με, Έταιρε, το τσιαρκούλι μ' δίγω σε. -...

Έταιρε

Έταιρε Έταιρε μ' πέρνιξόν με, έταιρε μ' πέρνιξόν με, το τσαρκούλι μ' δίγω σε, το τσαρκούλι μ' δίγω σε το τσαρκούλι σ' κι θέλω, το τσαρκούλι...

Έρθαν πουλί μ’ να παίρνε με

Έρθαν πουλί μ' να παίρνε με Έρθαν πουλί μ' να παίρνε με κρύψον με σα κοντούκια σ' τα στράτας ιμ' κι αν τσιμενόν εσύ μη κόφτς...

Εσύ είσαι μάνα μ’ ντο λαρώντς

Εσύ είσαι μάνα μ' ντο λαρώντς Εσύ είσαι μάνα μ' ντο λαρώντς τη ψύσι'μ' τα γεράδες και ατά ντο κι λαρούντανε ούτε με τα παράδες. Και τεμόν το ντέρτ'...

Επλώθεν απές σο τσαΐρ’

Επλώθεν απές σο τσαΐρ' Επλώθεν απές σο τσαΐρ ερούξεν και κοιμάται έσυρεν το τσούλ' σο ποτάμ' ντηδέν πα κι φοάται. Εσέβεν σ' εγκαλιόπον μου κρεμάεν ασήν γούλα μ' τα απάν'ατς όλιον...

Έρθαν οι εμπόρ

Έρθαν οι εμπόρ Έρθαν οι εμπόρ να παίρνε τσάμπα τον καπνόν τον χωριάτεν κι ερωτούνε σον λογαριασμόν Ο καημένον ο χωριάτες πανταλόν πα κι 'ες κι ας σην...

Εμέν κ’ εσέν που θα χωρίζ

Εμέν κ' εσέν που θα χωρίζ Εμέν κ’ εσέν που θα χωρίζ’ ακόμα κ’ εγεννέθεν και ους να θε εποίνα σε τεμόν το ψυόπο μ’ ετελέθεν. Εφτά χρόν(ε)α κι...

Εγώ ποπάς κι ίνουμαι

Εγώ ποπάς κι ίνουμαι Εγώ ποπάς κι ίνουμαι σο ιερόν κ’ εμπαίνω σίντε θα ψάλλω τραγωδώ σασεύω κι απομένω. Απ’ αδά κι απάν’ μη πας κόφτ’ τ’ ωτία σ’ ο...

Γράμμαν μη στειλς με

Γράμμαν μη στειλς με Γράμμαν μη στειλς με γιαβρόπο μ' γομάτα** τ' ομματόπα μ' κι επορώ ν' αναγνώθα ατό τρομάζνε τα σερόπα μ'. Συ ασό γιάνι μ' ντ' έφυες τ'...

Εγώ για τέσεν και μόνον

Εγώ για τέσεν και μόνον Αδά σον κόσμον αγαπώ ίναν Θεόν και εσένα αν θέλτ'ς δέβα σον ανοιχτήν και εβγάλ' τ' εμόν το ψέμαν Εγώ για τ'εσέν και μόνον σύρω...

Αγαπημένα Τραγούδια