Η μάνα εν κρύον νερόν

Όταν γερά η μάνα και άλλο κε μπορεί (2)
α τότε θελ βοήθειαν α τότε θελ ζωήν …
α τότε θελ ζωήν

κι όταν θα έρτε η ώρα
και άλλο κι θα ζει
αμάν και φτας το χρέωσις
θα καίετε η ψυς

Η μάνα εν κρύον νερόν
και σο ποτήρ και μπεν
η μάνα να μη είνετε
η μάνα να μη εν
η μάνα να μη εν

Η μάνα εν βράχος
η μάνα εν ρασίν (2)
σο δύσκολον την ώρας
μανίτσα, μανίτσα,
μανίτσαμ
θα τσαείς


Η μάνα εν το στήριγμαν
τη χαράς το κλαδίν
τατινές η εγάπη
κε βρίετε ση γην

Η μάνα εν κρύον νερόν
και σο ποτήρ και μπεν
η μάνα να μη είνετε
η μάνα να μη εν
η μάνα να μη εν

Θα δέαβένε τα χρόνια
θα έρουμε και μεις (2)
ατά είναι με τη σειράν
κι θα γλυτών κανείς…
κι θα γλυτών κανείς

κατ ολ πρεπ να εξέρουμε
σ ‘αούτο τη ζώην
Χωρίς τη μάνας την ευχήν
κανείς κε λεπ χαΐρ

Η μάνα εν κρύον νερόν
και σο ποτήρ και μπεν
η μάνα να μη είνετε
η μάνα να μη εν
η μάνα να μη εν