Έρθαν οι εμπόρ

Έρθαν οι εμπόρ να παίρνε τσάμπα τον καπνόν
τον χωριάτεν κι ερωτούνε σον λογαριασμόν
Ο καημένον ο χωριάτες πανταλόν πα κι ‘ες
κι ας σην εντροπήν ατ κείται σο κρεβάτ απές

Εμαζεύταν τα παιδία’ τ απές σο σαλόν
Το ένα λέει παπούτσια κι έχω τ’ άλλο πανταλόν
Έρθανε και τα κορτσόπ’ ατ απές σην αυλήν
ένα λέει ντουλάπαν κι έχω τ’ άλλο μηχανήν

Εχολιάστεν κι η γαρία’ τ μετά τον μαλών
Σπύλιε, γιατί εδέκες τσάμπα τον καπνόν