ΑρχικήΠόντοςΈταιρον κι η λυγερή

Έταιρον κι η λυγερή

Έταιρον κι η λυγερή

Έταιρον κι η Λυγερή παν’ όλεν τον ποταμόν.
Έταιρον επέρνιξεν, η κουτσή κ’ επόρεσεν.
– Πέρνιξόν με, Έταιρε, το τσιαρκούλι μ’ δίγω σε.
– Νιά περνίν περνίζωσε, νιά τσιαρκούλιν παίρω σε.
– Πέρνιξόν με, Έταιρε, το ζωνάρι μ’ δίγω σε.
– Το ζωνάρ’ τ’ εσόν ας εν, άλλο τάμαν τάξον με.
– Πέρνιξόν με, Έταιρε, το βρασιόλι μ’ δίγω σε.
– Ντο να φτάγω τ’ άκλερον, τ’ άψιμον να καίει ατό.
άλλο τάμαν τάξον μεν κι εγώ εσέν περνίζω σε.
– Ασήν ψη μ’ κι ανέτερα, τ΄ άλλα όλια δίγω σε.
Ασό σερ’ επέρπαξεν κι ατέν πέραν έσυρεν.
– Δώσ’ με, κόρη, ντ’ έταξες και ντ’ εσυνετάγαμε.
– Έμπρια μουν λιβάδια ειν΄, πάμε εκεί και δίγω σε.
– Έρθαμε κι εξέρθαμε κι εξακαμπανίσταμε.
Δώσ’ με, κόρη, ντ’ έταξες και ντ’ εσυνετάγαμε.
-΄Εμπρια μουν ρασία είν’ , πάμε εκεί και δίγω σε
– Έρθαμε κι εξέρθαμε κι εξακαμπανίσταμε,
άρ δώσ’, κόρη, ντ’ έταξες και ντ’ εσυνετάγαμε.
-΄Εμπρια μουν χωρία είν’ , πάμε εκεί και δίγω σε
– Έρθαμε κι εξέρθαμε κι εξακαμπανίσταμε.
Δώσ’ με, κόρη, ντ’ έταξες και ντ’ εσυνετάγαμε.
– Διέξ΄ τ ατόν τη σκύλ’ τον υιόν, εγώ δεν κι δίγ’ ατόν!…ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ

Ζαλίζομαι

Ζαλίζομαι Ζαλίζομαι, ζαλίζομαι όταν σε συλλογίζομαι ναζιάρικο, ναζιάρικο μικρό και σκανταλιάρικο. Στα κατσαρά σου τα μαλλιά λαλούν αηδόνια...

Άν είσαι ωραία

Άν είσαι ωραία Αν είσαι ωραία, τι χρησιμεύεις, οπόταν έχεις σκληράν ψυχή ακαταπαύστως με...

Επιδρομή στην Κρήτη

Επιδρομή στην Κρήτη Από αέρα κάμανε επιδρομή στην Κρήτη οι Γερμανοί να πάρουνε, Σφακιά...

Ερωτόκριτος (Η μέρα η λαμπρή)

Ερωτόκριτος (Η μέρα η λαμπρή) Ήρθεν η μέρα η λαμπυρή, γλυκύς καιρός αρχίζει κι...

Σύρμου μ’μαλαματένιο

Σύρμου μ'μαλαματένιο Πέρα σε ΄κείνο το βουνό Σύρμου μ΄μαλαματένιο μου πέρα σε ΄κείνο το...