Βλάχα πλένει στο ποτάμι

Βλάχα πλένει στο ποτάμι
κι άλλη βλάχα τη ρωτάει:

– Βλάχα μ’ τ’ είσαι σκουμπουμένη
και βαριά βαλαντωμένη;
– Τι καλό έχω η κακομοίρα
με τον άντρα που επήρα;

Τα τσαρούχια του στον φράχτη,
τα πριπόδια του στις στάχτες.