Απρίλη, Απρίλη ‘μ δροσερέ

Απρίλη, Απρίλη ‘μ δροσερέ
Γιώργη μου και γραμματικέ
Μάη μου λελουδιασμένε
Γιώργη μου γραμματισμένε

Όλο τον κόσμο γιόμισες
μωρέ Γιωργούλα ‘μ δυό φορές
γιέ ‘μ λελούδια και καλούδια
γειά σου αγάπη μου καινούργια

Και μένα με περέπλεξες
μωρέ Γιωργούλα ‘μ δυο βολές
βγες ενός λεβέντ’ αγκάλη
Γιώργη μου και παληκάρι

Σ’ενός λεβέντη γερμενή
Γιώργη μου και γραμματιστή
γέμισέ μας δω την αγκάλη
Γιώργη μου και παληκάρι