Σωκιανή

Αχ αμάν-αμάν Σωκιανή,
Σωκιανή,η καρδιά μου σε πονεί.

Αχ αμάν-αμάν Μαινεμέν’
Μαινεμέν’,την καρδιά μ’ έχεις καμέν’.

Αχ αμάν-αμάν Οντεμίσ’
Οντεμισ’,να καεί και να γκρεμίσ’.

Αχ αμάν-αμάν Μπέργκαμα
Μπέργκαμα,καζάν-καζάν βερ μπανά.

Αχ αμάν-αμάν Φωκιανή
Φωκιανή,η καρδιά μου σε πονεί.