Τι σε μέλει εσένανε

Τι σε μέλει εσένανε από πού είμαι εγώ ] 2x
Από το Καρατάσι, φως μου, ή απ’ το Κορδελιό ] 2x

Τι σε μέλει εσένανε κι όλο με ρωτάς
από ποιο χωριό είμ’ εγώ, αφού δε μ’ αγαπάς

Απ’ τον τόπο που είμ’ εγώ ξέρουν ν’ αγαπούν ] 2x
Ξέρουν τον καημό να κρύβουν, ξέρουν να γλεντούν ] 2x

Τι σε μέλει εσένανε…

Τι σε μέλει εσένανε κι όλο με ρωτάς ] 2x
αφού δε με λυπάσαι, φως μου, και με τυραννάς ] 2x

Τι σε μέλει εσένανε…

Απ’ τη Σμύρνη έρχομαι, να βρω παρηγοριά ] 2x
να βρω μες στην Αθήνα μας αγάπη κι αγκαλιά ] 2x

Τι σε μέλει εσένανε…