Εδώ πέρα κι αντίπερα

Εδώ πέρα κι αντίπερα

Αχ! εδώ πέρα κι αντίπερα,
στου Μαυριανού τ’ αλώνια
Αχ! εκεί οι δώδεκα λιχνούν, οι δέκα συνεμπάζουν
Αχ! και μια μικρή μελαχρινή τ’ αλώνι εφροκάλει

Αχ! η μάνα της τήνε λαλεί, η μάνα της τής λέγει :
«Έβγα κόρ’ απ’ το κουρνιαχτό,
έβγα κι από τον ήλιο»
«Εγώ τον ήλιο θέλω τον, το κουρνιαχτό ‘γαπώ τον
Μάνα μ’ τον πρώτο λιχνιστή,
Άντρα να μού τον δώσεις»

«Κόρη μ’ ο πρώτος λιχνιστής
πολλά προυκιά γυρεύει
Γυρεύει τ’ άστρι πρόβατα και το φεγγάρι γίδια
Γυρεύει τον αυγερινό μαντρί να τα μαντρίζει»ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ

Παλιά μου χρόνια και καιροί

Παλιά μου χρόνια και καιροί Παλιά μου χρόνια και καιροί χρόνια μου περασμένα δεν θα...

Έταιρε

Έταιρε Έταιρε μ' πέρνιξόν με, έταιρε μ' πέρνιξόν με, το τσαρκούλι μ' δίγω...

Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ

Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ μωρ' Γιαννιοτωπούλα μου, ωρέ μου λένε να το βάψω, λουλουδάκι...

Ένα τρεχαντηράκι

Ένα τρεχαντηράκι Ένα τρεχαντηράκι, ένα τρεχαντηράκι Ένα τρεχαντηράκι βοριάς το ’μπόδισε και μια μελαχρινούλα, τζόγια...

Το κλειδί τση φυλακής

Το κλειδί τση φυλακής Δέν είναι πόνος να πονεί, πόνος να φαρμακώνει σάν το...