Το αρφαβητάρι τση αγάπης

Από τ΄α από τ΄ αλφα θε ν αρχίσω
κόρη μου κορη μου
να σ΄αγαπήσω
Βη- μωρέ βήτα, βέβαια σου λέω
Βήτα βέβαια στο λέω, πως για σε πονώ και κλαίω (2)

Γα- μωρέ γάμα, στείλε μου ένα γράμμα
Γάμα στείλε μου ένα γράμμα, για να κοιμηθούμε αντάμα (2)
Δε- μωρέ δέρτα, δε στο φανερώνω
Δέρτα δε στο φανερώνω τση καρδούλας μου τον πόνο (2)

Έ- μωρέ έφηλό μου κεπαρίσσι
Εψηλό μου κεπαρίσσι, ποιος θα σε κορφολοήσει (2)

Ζη- μωρέ ζήτα, ζώνουμε στα φίδια
Ζήτα ζώνουμε στα φίδια για τα δυο σου μαύρα φρύδια (2)

Ή- μωρέ ήτα, ή εσένα θέλω
Ήτα ή εσένα θέλω ή καλόγερος θα γένω.

Θή- μωρέ θήτα, ανθείς και λουλουδίζεις
Θήτα ανθείς και λουλουδίζεις και τον κόσμονε βουρλίζεις (2)

Γιώ- μωρέ γιώτα γίνουμε γιοφύρι
Γιώτα γίνουμε γιοφύρι να περνάει το ζουρμπαϊρι (2)