Ντε βρε ντε

Να `χα μια πέτρα μάλαμα
άιντε ντε – ντε βρε ντε
να σου `κανα βραχιόλια καλέ
άιντε ντε – ντε βρε ντε
πάντρεψε με μάνα ντε.

Να βάζεις τα χεράκια σου
άιντε ντε – ντε βρε ντε
που `ναι άσπρα σαν τα χιόνια καλέ
άιντε ντε – ντε βρε ντε
η κόρη θέλει με τα με.

Να `μουνα πέτρα και μυστρί
άιντε ντε – ντε βρε ντε
και λάσπη να με χτίζεις καλέ
άιντε ντε – ντε βρε ντε
η κόρη θέλει με τα μέ.

Να `μουν και χειρομάντηλο
άιντε ντε – ντε βρε ντε
τον ίδρω να σκουπίζεις καλέ
άιντε ντε – ντε βρε ντε
πάντρεψε με μάνα ντε.