Μισεύεις Γιώργη

Μισεύεις Γιώργη ,
βρε Γιώργη σήμερα.
Πηγαίνεις για τον Άδη
και θα βρεις φίλους,
βρε Γιώργη κι αδελφούς
να περπατάς αντάμα.