Χένελλας (Ελλάς)

(ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ)
Χη σάλασ’ αντουρεύζεταϊ / Χένελλα , Χένελλας
Κάι παλεύεϊ με του βράχους /Χούσιουτα , Χούσιουτας
Έτσ’ αντουρεύγουμαϊ τσάι ‘γου /Χένελλα , Χένελλας
Κάι παλεύου με του Βλάχους / Χούσιουτα , Χούσιουτας
Κάι τα βουνά αντουρεύγοντάϊ /Χένελλα , Χένελλας
Κάι παλεύου με τα ισόινια / Χούσιουτα , Χούσιουτας
Έτσα τσάι ‘γου με τους εχτρούς / Χένελλα , Χένελλας
Σ’ αντουρεύγουμάϊ αϊούϊνα / Χούσιουτα , Χούσιουτας
Κάι η Τουϊρτσά έμ’ πάτηζε /Χένελλα , Χένελλας
Σ’ ούλη τη Μάνης τα χουϊρά /Χούσιουτα , Χούσιουτας
Τι άλλο καλό ε μάσαμε /Χένελλα , Χένελλας
Πεϊό κάλ’ απ’ τη λευτεϊρά /Χούσιουτα , Χούσιουτας.

(ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΣΣΗ)
Η θάλασσα αντρειεύεται
κι όλο παλεύει με τους βράχους
έτσ’ αντρειεύομαι κι εγώ
κι όλο παλεύω με τους Βλάχους
και τα βουνά αντρειεύονται
κι όλο παλεύουν με τα χιόνια
ετσά κι εγώ με τους οχτρούς
θα αντρειεύομαι αιώνια
και η Τουρκιά δεν πάτησε,
σ’ ούλη της Μάνης τα χωριά
τί άλλο καλό δεν μάθαμε,
πιο κάλιο από την λευτεριά.

Το τραγούδι περιέχεται και στις δύο αποδόσεις στο CD “Μανιάτικα”.
Πρόκειται για παραδοσιακό μανιάτικο τραγούδι που τραγουδιόταν
πριν από τετρακόσια χρόνια πιθανότατα από Μανιάτες πειρατές.

Χένελλα ή Χένελλας σημαίνει “Ελλάς”.
Χούσιουτα ή Χούσιουτας σημαίνει “τιμή μου”.
Βλάχους, ακόμα και σήμερα οι Μανιάτες συνηθίζουν να αποκαλούν υποτιμητικά
όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, όσους δηλαδή δεν είναι Μανιάτες.