Κανελόριζα

Κανελόριζα

Κάτω στο γιαλό, κάτω στο περιγιάλι ] 2x
κόρην α-, κόρην αγαπώ ] 2x

Κόρην αγαπώ, ξανθή και μαυρομάτα ] 2x
δώδεκα, δώδεκα ετών ] 2x

Δώδεκα ετών, κι ο ήλιος δεν την είδε ] 2x
μόν’ η μά-, μόνο η μάνα της ] 2x

Μόν’ η μάνα της κανέλα τη φωνάζει ] 2x
Κανελό-, κανελόριζα ] 2x

Κανελόριζα και άνθο της κανέλας ] 2x
Φούντα της, φούντα της μηλιάς ] 2x

Φούντα της μηλιάς, τα μήλα φορτωμένη ] 2x
τ’ άκουσα, τ’ άκουσα κι εγώ ] 2x

Τ’ άκουσα κι εγώ, πάω να κόψω μήλα ] 2x
Μήλα δεν, μήλα δεν ηύρα ] 2x

Μήλα δεν ηύρα, μόν’ τον καημό που πήρα ] 2x
Πέφτω σ’ α-, πέφτω σ’ αρρωστιά ] 2x

Πέφτω σ’ αρρωστιά, σε κίνδυνο μεγάλο ] 2x
Φέρτε το, φέρτε το γιατρό ] 2x

Φέρτε το γιατρό, τον πόνο μου να γιάνει ] 2x
που με λά-, που με λάβωσε ] 2x

Που με λάβωσε μια κόρη ’πο την Κρήτη ] 2x
Κόρη κρη-, κόρη κρητικιά ] 2x

Κόρη κρητικιά, κόρη παπαδοπούλα ] 2x
κόρη κρη-, κόρη κρητικιά ] 2xΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ

Που είπαν πα, ας είπανε

Που είπαν πα, ας είπανε Για δώστε με έναν ρακίν και έναν νερόπον κρύο Ας αρχινώ να τραγωδώ -λελεύω σας- απ' ολίγον ολίγον Επωδός Που είπαν πα ας...