Άσπρο μου τριανταφυλλάκι

Άσπρο μου τριανταφυλλάκι -βρε αμάν,
ρέγομαι το χρώμα σου
ζάχαρη και μέλι τρέχει -βρε αμάν,
μέσα από τα κλώνια σου.

Έλα- έλα σαν σου λέγω μη με τυραννείς και κλαίγω

Ήθελα και την ημέρα -βρε αμάν,
να σε βλέπω μια φορά
για να παίρνει ο νους μου αέρα -βρε αμάν,
κι η καρδιά παρηγοριά.

Έλα-έλα σαν σου λέγω μη με τυραννείς και κλαίγω

Σαν πεθάνω στα καράβια -βρε αμάν,
ρίξετέ με στο γιαλό,
να με φάνε τα ψαράκια -βρε αμάν,
και το αλμυρό νερό

Φύγε-φύγε κι ας πεθάνω κι άλλη αγάπη εγώ δεν κάνω