Μπήκαν τα γίδια στο μαντρί

Μπήκαν – μωρέ – μπήκαν
τα γίδια στο μαντρί
Τα πρόβατα στη στρούγκα
Χρυσούλα κι αδερφούλα

Κι η Χρύ – μωρέ –
κι Χρύσω δεν εφάνηκε
να ροβολάει στη στάνη
μαζί με το Γιουρντάνι.

Ρωτά – μωρέ –
ρωτάτε τους τσομπάνηδες
και τους τσομπαναραίους
βλάχους κι βλαχαραίους

Μην ει – μωρέ –
μην εί -δατε τη Χρυσαυγή ;
Τη Χρύσω τη Χρυσούλα
και τη σταυραδερφούλα;