Μπάρμπα-Γιαννακάκης (Λούλα μου)

Μια μαύρη πέτρα του γιαλού, Λούλα μου, ξανθούλα μου ] 2x
θα βάλω προσκεφάλι-λε, λε, λε, λε, λε-κουρμπάνι μ’-λε ] 2x
Κι ό,τι τραβάει το κορμί, Λούλα μου, ξανθούλα μου ] 2x
τα φταίει το κεφάλι-λε, λε, λε, λε, λε-κουρμπάνι μ’-λε ] 2x

Άιντε, άιντε, μπάρμπα-Γιαννακάκη
πούντο, πούντο, πούν’ το Μαρικάκι
Ψαράκια τηγανίζει μες στο μαγεριό
Άσ’ τα να καούνε κι έβγα να σε ιδώ
Ψαράκια τηγανίζει μες στο μαγεριό
Εγώ θα σου το πάρω γιατί το αγαπώ

Τρεις πήχες φίδι θα γινώ, Λούλα μου, ξανθούλα μου ] 2x
τη μέση σου να ζώσω-λε, λε, λε, λε, λε-κουρμπάνι μ’-λε ] 2x
Κι αυτό το μόρτη π’ αγαπάς, Λούλα μου, ξανθούλα μου ] 2x
να στον εφαρμακώσω-λε, λε, λε, λε, λε-κουρμπάνι μ’-λε ] 2x

Άιντε, άιντε, μπάρμπα-Γιαννακάκη…