Μέρα μέρωσε

Μέρα μέ εε
μέρα μέρωσε…
μέρα μέρωσε τώρα η αυγή χαράζει
τώρα τα πουλιά…
τώρα τα πουλιά τώρα τα χελιδόνια
τώρα οι πέρδικες…
τώρα οι πέρδικες τώρα οι περδικοπούλες
τώρα τραγουδούν…
τώρα τραγουδούν τώρα λαλούν και λένε
“Ξύπνα αφέντη μου…
ξύπνα αφέντη μου ξύπνα καλέ μου αφέντη
ξύπνα αγκάλιασε
ξύπνα αγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο
κι άσπρονε λαιμό”…