Γετίμ Ογλής

Ν’ αηλί εσέν Γετίμ Ογλή επέθανεν ο κύρ’ ισ’
με τη κυρού σ’ το θάνατον εχάθεν το χατήρ ισ’

Ν’ αηλί εσέν Γετίμ Ογλή εχάθεν τ’ εχτιπάρ ισ’
εχιόντσεν και ‘κι λιμενεύ σο ξερόν το κιφάλ’ ισ’

Πατούρεψα τον εαυτό μ’ κι εσκεπάγα ασό χρέος
βλαστήμεσα βλαστήμεσα εγέμνε αμόν Εβραίος