Έχε γεια Παναγιά

Έχε γεια Παναγιά

Στο Γαλατά ψιλή βροχή και στα Ταταύλα μπόρα
Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα ] 2x

Έχε γεια Παναγιά, τα μιλήσαμε | 2x
Όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε | 2x

Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μεθύσω
και μέσα απ’ το Γεντί Κουλέ κοπέλα θ’ αγαπήσω ] 2x

Έχε γεια Παναγιά…

Γεντί Κουλέ και Θεραπιά, Ταταύλα και Νιχώρι
Αυτά τα τέσσερα χωριά ‘μορφαίνουνε την Πόλη ] 2x

Έχε γεια Παναγιά…ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ

Ώρα ‘ναι για τη γειτονιά

Ώρα 'ναι για τη γειτονιά Ώρα ‘ναι για τη γειτονιά και για την...

Σίνα μου

Σίνα μου Τα τραγουδάκια μου πουλώ, για Σίνα μου κι απέ κι ας τ'...

Όπως ανθίζουν τα λουλούδια

Όπως ανθίζουν τα λουλούδια Είσαι εσύ αγαπημένη Παναγιά που μες στα μάτια σε κοιτούσα...

Τρεις περδικούλες κάθονταν

Τρεις περδικούλες κάθονταν Τρεις περδικούλες κάθονταν στον Όλυμπο στη ράχη μοιρολογούσαν κι έκλαιγαν, μοιρολογάν και λένε. Εσείς...

Κάτω στο δαφνοπόταμο

Κάτω στο δαφνοπόταμο Όρε κάτω στο δα- κάτω στο δαφνοπό- μωρέ πόταμο άιντε ν'...