Έχε γεια Παναγιά

Έχε γεια Παναγιά

Στο Γαλατά ψιλή βροχή και στα Ταταύλα μπόρα
Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα ] 2x

Έχε γεια Παναγιά, τα μιλήσαμε | 2x
Όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε | 2x

Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μεθύσω
και μέσα απ’ το Γεντί Κουλέ κοπέλα θ’ αγαπήσω ] 2x

Έχε γεια Παναγιά…

Γεντί Κουλέ και Θεραπιά, Ταταύλα και Νιχώρι
Αυτά τα τέσσερα χωριά ‘μορφαίνουνε την Πόλη ] 2x

Έχε γεια Παναγιά…ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ

Που είπαν πα, ας είπανε

Που είπαν πα, ας είπανε Για δώστε με έναν ρακίν και έναν νερόπον κρύο Ας αρχινώ να τραγωδώ -λελεύω σας- απ' ολίγον ολίγον Επωδός Που είπαν πα ας...