Έχε γεια καημένε κόσμε

Έχε γεια καημένε κόσμε,
έχε γεια γλυκιά ζωή.

Έχετε γεια βρυσούλες,
κάμποι, βουνά, ραχούλες,
έχετε γεια βρυσούλες,
κι εσείς Σουλιωτοπούλες.

Στη στεριά δεν ζει το ψάρι,
ούτε ανθός στην αμμουδιά,
κι οι Σουλιώτισσες δε ζούνε,
δίχως την ελευθεριά.

Έχετε γεια βρυσούλες,
κάμποι, βουνά, ραχούλες,
έχετε γεια βρυσούλες,
κι εσείς Σουλιωτοπούλες.