Αραμπάς περνά (σκόνη γίνεται)

Αραμπάς περνά, σκόνη γίνεται ] 2x
σήκωσ’ το φουστανάκι σου, να μη σκονίζεται ] 2x

Αραμπάς περνά, αραμπατζής κουτσός ] 2x
στην μπάντα κοριτσάκια, να μη σάς πάρει ομπρός ] 2x

Αραμπάς περνά, με τα φρόκαλα ] 2x
εβγάτε Φασουλιώτισσες με τα τσόκαρα ] 2x

Δε σου το ’πα μια μες στον Κασαπά
Δε σου το ’πα δυο μες στο Κορδελιό
Δε σου το ’πα τρεις, να μην παντρευτείς ] 2x

Κι αν παντρευτείς, τι καλό θα δεις ] 2x
τον άντρα που θα πάρεις, να μην τονε χαρείς ] 2x