Απόψε νύχτα χιόνισε ( Αρχαγγελίτικο )

Απόψε νύχτα χιόνισε
και τα πουλιά παγώσαν

Κι εγώ έμεινα στην πόρτα σου
και κρύο δεν ενιώσα