ΑρχικήΘράκηΤης χήρας το καλεμκερί

Της χήρας το καλεμκερί

Της χήρας το καλεμκερί

Της χήρας το καλεμκερί

φωτιά να πέση να καή

φωτιά να πέσ’ απάνω της

και κάψη το φουστάνι της.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ

Που είπαν πα, ας είπανε

Που είπαν πα, ας είπανε Για δώστε με έναν ρακίν και έναν νερόπον κρύο Ας αρχινώ να τραγωδώ -λελεύω σας- απ' ολίγον ολίγον Επωδός Που είπαν πα ας...