Της χήρας το καλεμκερί

Της χήρας το καλεμκερί

φωτιά να πέση να καή

φωτιά να πέσ’ απάνω της

και κάψη το φουστάνι της.