Σήμερα είναι τ’ Άη Λιά

Σήμερα εί- σήμερα είναι τ’ Άη Λιά
σήμερα είναι τ’ Άη Λιά και τ’ Άη Λιά η μέρα
και τ’ Άη Λιά η μέρα.

Κόσμος παέν, κόσμος παέν στην εκκλησιά,
κόσμος παέν στην εκκλησιά κι η γερακίνα κλαίει
κι η γερακίνα κλαίει.

Κι η μάνα της, κι η μάνα της την έλεγε
κι η μάνα της την έλεγε και την παρηγορούσε
και την παρηγορούσε.

Σώπα μωρ’ γε- σώπα μωρ’ γερακίνα μου,
σώπα μωρ’ γερακίνα μου και μην παραπονιέσαι
και μην παραπονιέσαι.

Και πώς το λες και πώς το λες μανίτσα μου
και πώς το λες μανίτσα μου να μην παραπονιέμαι,
να μην παραπονιέμαι.

Πέντε λεβέ- πέντε λεβέντες με γύρεψαν,
πέντε λεβέντες με γύρεψαν και πέντε αφεντάδες
και πέντε αφεντάδες.

Και πήγες και και πήγες και με έδωσες
και πήγες και με έδωσες στον πιο φτωχό της χώρας,
στον πιο φτωχό της χώρας.