Σχίσθκιν

Σχίσθκιν

Σχίσθκιν η γης κι η θάλασσα
και μπαίνει ου ήλιος μέσα
κι βγαίνει μία πέρδικα
σαν ήλιος σαν φιγγάρι
του παλικάρι αγνάντιψι
την πιάνει απού του χέρι.

Ν-άιντις κόρη μ’ στη μάνα μου
να πάει να μας φιλέψει.
Του πώς να ρθω λεβέντη μου,
δεν ξέρου τ’ όνουμά σου.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ

Όταν γυρίζω και το δω

Όταν γυρίζω και το δω Όταν γυρίζω και το δω τα’ αγγελοπρόσωπό σου Όλοι...

Ένας Ασίκης από το Λιβάρτζι

Ένας Ασίκης από το Λιβάρτζι Ένας ασίκης, άιντε μωρ' Ελένη ένας ασίκης από το...

Μια πέρδικα κακάριζε

Μια πέρδικα κακάριζε Μια πέρδικα κακάριζε εις σε ψηλό βουνάκι ή κυνηγός την κυνηγά ή χιόνι...

Ρουμπαλιά, γαρουφαλιά

Ρουμπαλιά, γαρουφαλιά Ποιος είδε νε- ρούμπα- ρουμπαλιά ποιος είδε νέο σεβνταλή και της αγάπης κλέφτη τριαλαλαλαλαλαλα Ρουμπαλιά...

Μάνα και θυγατέρα

Μάνα και θυγατέρα Πέρα σε 'κείνο το βουνό, μάνα και θυγατέρα δυο. Μαζεύαν το βασιλικό μαζεύαν...