ΑρχικήΘράκη

Θράκη

Αυτός που σέρνει το χορό

Αυτός που σέρνει το χορό Αυτός που σέρνει το χορό θα τόνε τραγουδήσω, θα του ειπώ παινέματα, να τον ευχαριστήσω. Σένα το λέγω, σένα, σένα και άκου...

Αυτά τα μαύρα που φορείς

Αυτά τα μαύρα που φορείς, Αυτά τα μαύρα που φορείς, αυτά τα μαύρα που φορείς, Ελένη μου, εγώ θα σου τα βγάλω, και θα σε βάλω τα χρυσά,...

Άσπρη σταπίδα

Άσπρη σταπίδα Άσπρη σταπίδα ραζακιά και κόκκινο κεράσι, τ' αντρόγυνο που στέριωσε ν' ασπρίση, να γεράση. Άσπρο χαρτί με γράμματα, να 'χουν καλά γεράματα. Ελάτε πιάστε το χορό όλες...

Αρχοντογιός

Αρχοντογιός Αρχοντογιός-αρχοντογιός παντρεύεται (2) και παίρνει προσφυγούλα προσφυγούλα μαυρομμάτα μου και παίρνει προσφυγούλα προσφυγούλα σε κλαίν τα μάτια μου (2) * Η μάνα του-η μάνα του σαν τ΄ άκουσε (2) πολύ της...

Αραδιαστήτι στου χορό.

Αραδιαστήτι στου χορό. Αραδιαστήτι, αμάν γκέλ-αμάν. αραδιαστήτι στου χουρό. Αραδιαστήτι στου χουρό, να διώ την κόρη π' αγαπώ. Να διώ την κόρη, αμάν γκέλ-αμαν, να διώ την κόρη π' αγαπώ, να...

Από ξένο μέρος κι’ από μακρυνό

Από ξένο μέρος κι' από μακρυνό Από ξένο μέρος κι' από μακρυνό ήρθ' ενα κορίτσι δώδεκα χρονώ. Με τις μαργιολές μου το μαργιόλεψα και στα γόνατα μου το...

Ανάμεσα σε δυο βουνά

Ανάμεσα σε δυο βουνά Ανάμεσα βρε μαν αμάν ανάμεσα σε δυό βουνά πέρδικα περδικούλα μ΄κλίμα ήταν φυτρωμένο. Κάνει σταφύλι βρε μάν αμάν κάνει σταφύλι κόκκινο Πέρδικα περδικούλα κι...

Άναψε το φαναράκι

Άναψε το φαναράκι και κατέ-τρία λαλαλαρόμ και κατέ-και κατέβα στο γιαλό λύσε μας το παλαμάρι πήρ' αέ-τρία λα-λα λα-ρόμ πήρ' αέ-πήρ' αέρας να διαβώ. -Σ' έλυσα το παλαμάρι άντε ξέ-τρία λαλαλαρόμ άντε...

Αναδιαβαίνει το πουλί

Αναδιαβαίνει το πουλί Αναδιαβαίνει το πουλί, αναδιαβαίν' τ' αηδόνι, αφήνει γεια στη μάνα της και σ' όλοι τοις γειτόνοι. Δεν είδανε τα ματιά μου τέτοια μαυροματούσα, τέτοια σιγανομίλητη,...

Αλέξανδρος ο βασιλιάς

Αλέξανδρος ο βασιλιάς Αλέξανδρος βρε αμάν αμαν Αλέξανδρος ο βασιλιάς Αλέξης ανδριουμένους κι η μικρουκουσταντίνους Μαζί έτρουγαν κι αμάν αμάν μαζί έτρουγαν μαζί έπιναν μαζί χαρακουπιούνταν Αλέξης αντριουμένους Ακούν...

Αγαπημένα Τραγούδια