Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι

Author: Panagiota Silvia Goudas

Source: http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24923&postid=1423055

1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 3357
2 Το δημοτικό τραγούδι και η τεχνική του - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 4207
3 Ο ΘΡΗΝΟΣ - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 3626
4 Ο ρόλος της γυναίκας στον θρήνο - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 3878
5 Ο θρήνος στα μοιρολόγια - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 4525
6 Ο θρήνος στο κλέφτικο τραγούδι - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 4400
7 Ο θρήνος στα τραγούδια της ξενιτιάς - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 8315
8 Ο θρήνος του χωρισμού μάνας και κόρης στα νυφιάτικα τραγούδια - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 5650
9 Ο θρήνος του χωρισμού στα τραγούδια του έρωτα - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 4277
10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 2885
11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas 2541
 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral