Πόντος
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία Προβολές
1 Αϊτέντς επαραπέτανεν 24-Φεβ-2010 5873
2 Ακρίτας 24-Φεβ-2010 5867
3 Ανάθεμα ανάθεμα 24-Φεβ-2010 3955
4 Απ' αδά σ' εσέτερα 24-Φεβ-2010 2619
5 Ας σ' έναν μαχαλάν είμες 24-Φεβ-2010 2752
6 Άστρα απάν' σον ουρανόν 24-Φεβ-2010 4117
7 Άστρον είσαι σον ουρανόν 24-Φεβ-2010 2763
8 Γετίμ Ογλής 26-Φεβ-2010 2322
9 Γουρπάνη σ' περιστέρα μ 26-Φεβ-2010 2391
10 Γράμμαν μη στειλς με 26-Φεβ-2010 2321
11 Εγώ για τέσεν και μόνον 26-Φεβ-2010 4290
12 Εγώ ποπάς κι ίνουμαι 26-Φεβ-2010 3637
13 Εμέν κ' εσέν που θα χωρίζ 26-Φεβ-2010 3085
14 Επλώθεν απές σο τσαΐρ' 26-Φεβ-2010 2085
15 Έρθαν οι εμπόρ 26-Φεβ-2010 3119
16 Έρθαν πουλί μ' να παίρνε με 26-Φεβ-2010 2256
17 Εσύ είσαι μάνα μ' ντο λαρώντς 26-Φεβ-2010 2272
18 Έταιρε 26-Φεβ-2010 3002
19 Έταιρον κι η λυγερή 26-Φεβ-2010 2199
20 Ζίπα ζίπ η καρδίαμ ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 3856
21 Ζωγραφιά 26-Φεβ-2010 4139
22 Η Κορ Εποίεν Σο Παρχάρ 26-Φεβ-2010 3336
23 Η μάνα εν κρύον νερόν 26-Φεβ-2010 5125
24 Η μάναν εν Θεός 26-Φεβ-2010 5305
25 Η πίτα 26-Φεβ-2010 3635
26 Ήλεμ ασήν ανατολή 26-Φεβ-2010 4529
27 Θάλασσα μαύρη Θάλασσα 26-Φεβ-2010 3872
28 Θεέ μ' ασήν ανατολήν 26-Φεβ-2010 2486
29 Καλά εποίκα κ' εγάπεσα 26-Φεβ-2010 3082
30 Κάλαντα Χριστουγέννων Πόντου 26-Φεβ-2010 5237
31 Καλόν κορίτσ' ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 3817
32 Καρδία μ' να έσ'νε σίδερον 26-Φεβ-2010 2867
33 Καρδίας παραπονέματα 26-Φεβ-2010 2430
34 Κεμεντζέν 26-Φεβ-2010 3430
35 Κιμισχαναλής 26-Φεβ-2010 2559
36 Κορτσόπον έλα έλα 26-Φεβ-2010 4799
37 Κορτσόπον λάλ' με 26-Φεβ-2010 4081
38 Λεμόνα 26-Φεβ-2010 3419
39 Μ' έναν τέρεμαν ζεστόν 26-Φεβ-2010 2240
40 Μαύρα είν' τα μαλλιά σ' 26-Φεβ-2010 5159
41 Μομόγερος 26-Φεβ-2010 2081
42 Μοσκώφ 26-Φεβ-2010 2940
43 Ν'αϊλλοί εκείνεν την μάναν 26-Φεβ-2010 2278
44 Να τραγωδώ κι επορώ 26-Φεβ-2010 2269
45 Ο βίον εμελέσσεψεν 26-Φεβ-2010 2138
46 Ο γαμπρόν 26-Φεβ-2010 2444
47 Ο Κιμισκής 26-Φεβ-2010 2423
48 Ο Μάραντον 26-Φεβ-2010 2391
49 Ο παρχάρτ'ς 26-Φεβ-2010 1831
50 Ο πατέρας 26-Φεβ-2010 4453
51 Ο πρόσφυγας ο κύρη μ 26-Φεβ-2010 2774
52 Όλα σκωτούμες για τεσέν 26-Φεβ-2010 1793
53 Ολόερα σο κρεβάτι σ 26-Φεβ-2010 1963
54 Πάρθεν η Ρωμανία ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 4890
55 Παρχάρ αέρας 26-Φεβ-2010 2427
56 Παρχάρ' 26-Φεβ-2010 2875
57 Παρχαρόπουλο έμνεν 26-Φεβ-2010 1785
58 Πατρίδα 26-Φεβ-2010 3263
59 Πατρίδα μ' αραεύω σε 26-Φεβ-2010 3804
60 Πατρίδα μ' το ορμανόπα σου 26-Φεβ-2010 2016
61 Που είπαν πα, ας είπανε 26-Φεβ-2010 2516
62 Πουλί μ' την πόρτα σ' μ' ασπαλίεις 26-Φεβ-2010 1784
63 Σεράντα μήλα κόκκινα 26-Φεβ-2010 4946
64 Σην αύλιας στράταν ένοιξα 26-Φεβ-2010 2099
65 Σο καλύβι σ' ολόερα 26-Φεβ-2010 2031
66 Σο Παρακάθ και Μουχαπέτ 26-Φεβ-2010 3616
67 Σο χάραμα τ' ανατολής 26-Φεβ-2010 2941
68 Σον παρχάριν κι πάω 26-Φεβ-2010 2003
69 Σουμέλα λεν την Παναγιά 26-Φεβ-2010 4668
70 Σουμπούλα 26-Φεβ-2010 3929
71 Τ' Ηλ' το Κάστρον 26-Φεβ-2010 3515
72 Τη θάλασσας το νερόν 26-Φεβ-2010 2611
73 Τη τρίχας το γεφύρ' 26-Φεβ-2010 4148
74 Την πατρίδαμ έχασα ********(ME VIDEO) 01-Μαρ-2010 4415
75 Τιζ 26-Φεβ-2010 2222
76 Το όνερον 26-Φεβ-2010 2149
77 Το Τσιαμπασίν 26-Φεβ-2010 4831
78 Τρυγώνα ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 4793
79 Τσίπουλ-τσίπουλ 26-Φεβ-2010 2684
80 Χαλάι 26-Φεβ-2010 3681
81 Χαμέμηλον 26-Φεβ-2010 2260
82 Χαψία 26-Φεβ-2010 3680
83 Χορός Χαλάι 26-Φεβ-2010 2425
84 Ώσπου θα εν ο θάνατον 26-Φεβ-2010 2648
 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral