Πείτε μας τη γνώμη σας:

Τι τραγούδια σας αρέσει να ακούτε/χορεύετε περισσότερο;
 

Πόντος
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία Προβολές
1 Αϊτέντς επαραπέτανεν 24-Φεβ-2010 5655
2 Ακρίτας 24-Φεβ-2010 5684
3 Ανάθεμα ανάθεμα 24-Φεβ-2010 3838
4 Απ' αδά σ' εσέτερα 24-Φεβ-2010 2506
5 Ας σ' έναν μαχαλάν είμες 24-Φεβ-2010 2640
6 Άστρα απάν' σον ουρανόν 24-Φεβ-2010 3985
7 Άστρον είσαι σον ουρανόν 24-Φεβ-2010 2651
8 Γετίμ Ογλής 26-Φεβ-2010 2183
9 Γουρπάνη σ' περιστέρα μ 26-Φεβ-2010 2287
10 Γράμμαν μη στειλς με 26-Φεβ-2010 2224
11 Εγώ για τέσεν και μόνον 26-Φεβ-2010 4129
12 Εγώ ποπάς κι ίνουμαι 26-Φεβ-2010 3532
13 Εμέν κ' εσέν που θα χωρίζ 26-Φεβ-2010 2987
14 Επλώθεν απές σο τσαΐρ' 26-Φεβ-2010 1991
15 Έρθαν οι εμπόρ 26-Φεβ-2010 3003
16 Έρθαν πουλί μ' να παίρνε με 26-Φεβ-2010 2157
17 Εσύ είσαι μάνα μ' ντο λαρώντς 26-Φεβ-2010 2172
18 Έταιρε 26-Φεβ-2010 2893
19 Έταιρον κι η λυγερή 26-Φεβ-2010 2092
20 Ζίπα ζίπ η καρδίαμ ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 3749
21 Ζωγραφιά 26-Φεβ-2010 4048
22 Η Κορ Εποίεν Σο Παρχάρ 26-Φεβ-2010 3232
23 Η μάνα εν κρύον νερόν 26-Φεβ-2010 4969
24 Η μάναν εν Θεός 26-Φεβ-2010 5191
25 Η πίτα 26-Φεβ-2010 3505
26 Ήλεμ ασήν ανατολή 26-Φεβ-2010 4284
27 Θάλασσα μαύρη Θάλασσα 26-Φεβ-2010 3748
28 Θεέ μ' ασήν ανατολήν 26-Φεβ-2010 2388
29 Καλά εποίκα κ' εγάπεσα 26-Φεβ-2010 2987
30 Κάλαντα Χριστουγέννων Πόντου 26-Φεβ-2010 5102
31 Καλόν κορίτσ' ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 3719
32 Καρδία μ' να έσ'νε σίδερον 26-Φεβ-2010 2775
33 Καρδίας παραπονέματα 26-Φεβ-2010 2342
34 Κεμεντζέν 26-Φεβ-2010 3275
35 Κιμισχαναλής 26-Φεβ-2010 2465
36 Κορτσόπον έλα έλα 26-Φεβ-2010 4684
37 Κορτσόπον λάλ' με 26-Φεβ-2010 3979
38 Λεμόνα 26-Φεβ-2010 3279
39 Μ' έναν τέρεμαν ζεστόν 26-Φεβ-2010 2143
40 Μαύρα είν' τα μαλλιά σ' 26-Φεβ-2010 4954
41 Μομόγερος 26-Φεβ-2010 1987
42 Μοσκώφ 26-Φεβ-2010 2811
43 Ν'αϊλλοί εκείνεν την μάναν 26-Φεβ-2010 2162
44 Να τραγωδώ κι επορώ 26-Φεβ-2010 2193
45 Ο βίον εμελέσσεψεν 26-Φεβ-2010 2045
46 Ο γαμπρόν 26-Φεβ-2010 2355
47 Ο Κιμισκής 26-Φεβ-2010 2345
48 Ο Μάραντον 26-Φεβ-2010 2312
49 Ο παρχάρτ'ς 26-Φεβ-2010 1750
50 Ο πατέρας 26-Φεβ-2010 4355
51 Ο πρόσφυγας ο κύρη μ 26-Φεβ-2010 2677
52 Όλα σκωτούμες για τεσέν 26-Φεβ-2010 1704
53 Ολόερα σο κρεβάτι σ 26-Φεβ-2010 1873
54 Πάρθεν η Ρωμανία ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 4771
55 Παρχάρ αέρας 26-Φεβ-2010 2345
56 Παρχάρ' 26-Φεβ-2010 2780
57 Παρχαρόπουλο έμνεν 26-Φεβ-2010 1706
58 Πατρίδα 26-Φεβ-2010 3154
59 Πατρίδα μ' αραεύω σε 26-Φεβ-2010 3649
60 Πατρίδα μ' το ορμανόπα σου 26-Φεβ-2010 1934
61 Που είπαν πα, ας είπανε 26-Φεβ-2010 2429
62 Πουλί μ' την πόρτα σ' μ' ασπαλίεις 26-Φεβ-2010 1699
63 Σεράντα μήλα κόκκινα 26-Φεβ-2010 4798
64 Σην αύλιας στράταν ένοιξα 26-Φεβ-2010 2009
65 Σο καλύβι σ' ολόερα 26-Φεβ-2010 1944
66 Σο Παρακάθ και Μουχαπέτ 26-Φεβ-2010 3476
67 Σο χάραμα τ' ανατολής 26-Φεβ-2010 2764
68 Σον παρχάριν κι πάω 26-Φεβ-2010 1905
69 Σουμέλα λεν την Παναγιά 26-Φεβ-2010 4569
70 Σουμπούλα 26-Φεβ-2010 3825
71 Τ' Ηλ' το Κάστρον 26-Φεβ-2010 3309
72 Τη θάλασσας το νερόν 26-Φεβ-2010 2517
73 Τη τρίχας το γεφύρ' 26-Φεβ-2010 4021
74 Την πατρίδαμ έχασα ********(ME VIDEO) 01-Μαρ-2010 4307
75 Τιζ 26-Φεβ-2010 2129
76 Το όνερον 26-Φεβ-2010 2066
77 Το Τσιαμπασίν 26-Φεβ-2010 4686
78 Τρυγώνα ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 4664
79 Τσίπουλ-τσίπουλ 26-Φεβ-2010 2571
80 Χαλάι 26-Φεβ-2010 3584
81 Χαμέμηλον 26-Φεβ-2010 2153
82 Χαψία 26-Φεβ-2010 3589
83 Χορός Χαλάι 26-Φεβ-2010 2325
84 Ώσπου θα εν ο θάνατον 26-Φεβ-2010 2549
 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral

Προτείνουμε:


Icons Painter