Πείτε μας τη γνώμη σας:

Τι τραγούδια σας αρέσει να ακούτε/χορεύετε περισσότερο;
 

Πόντος
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία Προβολές
1 Αϊτέντς επαραπέτανεν 24-Φεβ-2010 5677
2 Ακρίτας 24-Φεβ-2010 5702
3 Ανάθεμα ανάθεμα 24-Φεβ-2010 3846
4 Απ' αδά σ' εσέτερα 24-Φεβ-2010 2521
5 Ας σ' έναν μαχαλάν είμες 24-Φεβ-2010 2650
6 Άστρα απάν' σον ουρανόν 24-Φεβ-2010 4003
7 Άστρον είσαι σον ουρανόν 24-Φεβ-2010 2659
8 Γετίμ Ογλής 26-Φεβ-2010 2199
9 Γουρπάνη σ' περιστέρα μ 26-Φεβ-2010 2298
10 Γράμμαν μη στειλς με 26-Φεβ-2010 2235
11 Εγώ για τέσεν και μόνον 26-Φεβ-2010 4141
12 Εγώ ποπάς κι ίνουμαι 26-Φεβ-2010 3538
13 Εμέν κ' εσέν που θα χωρίζ 26-Φεβ-2010 2995
14 Επλώθεν απές σο τσαΐρ' 26-Φεβ-2010 1999
15 Έρθαν οι εμπόρ 26-Φεβ-2010 3014
16 Έρθαν πουλί μ' να παίρνε με 26-Φεβ-2010 2166
17 Εσύ είσαι μάνα μ' ντο λαρώντς 26-Φεβ-2010 2178
18 Έταιρε 26-Φεβ-2010 2900
19 Έταιρον κι η λυγερή 26-Φεβ-2010 2102
20 Ζίπα ζίπ η καρδίαμ ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 3757
21 Ζωγραφιά 26-Φεβ-2010 4058
22 Η Κορ Εποίεν Σο Παρχάρ 26-Φεβ-2010 3242
23 Η μάνα εν κρύον νερόν 26-Φεβ-2010 4989
24 Η μάναν εν Θεός 26-Φεβ-2010 5196
25 Η πίτα 26-Φεβ-2010 3517
26 Ήλεμ ασήν ανατολή 26-Φεβ-2010 4308
27 Θάλασσα μαύρη Θάλασσα 26-Φεβ-2010 3759
28 Θεέ μ' ασήν ανατολήν 26-Φεβ-2010 2396
29 Καλά εποίκα κ' εγάπεσα 26-Φεβ-2010 2997
30 Κάλαντα Χριστουγέννων Πόντου 26-Φεβ-2010 5112
31 Καλόν κορίτσ' ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 3730
32 Καρδία μ' να έσ'νε σίδερον 26-Φεβ-2010 2784
33 Καρδίας παραπονέματα 26-Φεβ-2010 2351
34 Κεμεντζέν 26-Φεβ-2010 3291
35 Κιμισχαναλής 26-Φεβ-2010 2470
36 Κορτσόπον έλα έλα 26-Φεβ-2010 4696
37 Κορτσόπον λάλ' με 26-Φεβ-2010 3989
38 Λεμόνα 26-Φεβ-2010 3293
39 Μ' έναν τέρεμαν ζεστόν 26-Φεβ-2010 2156
40 Μαύρα είν' τα μαλλιά σ' 26-Φεβ-2010 4973
41 Μομόγερος 26-Φεβ-2010 1994
42 Μοσκώφ 26-Φεβ-2010 2826
43 Ν'αϊλλοί εκείνεν την μάναν 26-Φεβ-2010 2173
44 Να τραγωδώ κι επορώ 26-Φεβ-2010 2199
45 Ο βίον εμελέσσεψεν 26-Φεβ-2010 2053
46 Ο γαμπρόν 26-Φεβ-2010 2363
47 Ο Κιμισκής 26-Φεβ-2010 2354
48 Ο Μάραντον 26-Φεβ-2010 2321
49 Ο παρχάρτ'ς 26-Φεβ-2010 1757
50 Ο πατέρας 26-Φεβ-2010 4369
51 Ο πρόσφυγας ο κύρη μ 26-Φεβ-2010 2686
52 Όλα σκωτούμες για τεσέν 26-Φεβ-2010 1715
53 Ολόερα σο κρεβάτι σ 26-Φεβ-2010 1883
54 Πάρθεν η Ρωμανία ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 4782
55 Παρχάρ αέρας 26-Φεβ-2010 2351
56 Παρχάρ' 26-Φεβ-2010 2787
57 Παρχαρόπουλο έμνεν 26-Φεβ-2010 1714
58 Πατρίδα 26-Φεβ-2010 3164
59 Πατρίδα μ' αραεύω σε 26-Φεβ-2010 3671
60 Πατρίδα μ' το ορμανόπα σου 26-Φεβ-2010 1940
61 Που είπαν πα, ας είπανε 26-Φεβ-2010 2434
62 Πουλί μ' την πόρτα σ' μ' ασπαλίεις 26-Φεβ-2010 1708
63 Σεράντα μήλα κόκκινα 26-Φεβ-2010 4818
64 Σην αύλιας στράταν ένοιξα 26-Φεβ-2010 2019
65 Σο καλύβι σ' ολόερα 26-Φεβ-2010 1951
66 Σο Παρακάθ και Μουχαπέτ 26-Φεβ-2010 3487
67 Σο χάραμα τ' ανατολής 26-Φεβ-2010 2786
68 Σον παρχάριν κι πάω 26-Φεβ-2010 1910
69 Σουμέλα λεν την Παναγιά 26-Φεβ-2010 4580
70 Σουμπούλα 26-Φεβ-2010 3841
71 Τ' Ηλ' το Κάστρον 26-Φεβ-2010 3327
72 Τη θάλασσας το νερόν 26-Φεβ-2010 2526
73 Τη τρίχας το γεφύρ' 26-Φεβ-2010 4034
74 Την πατρίδαμ έχασα ********(ME VIDEO) 01-Μαρ-2010 4319
75 Τιζ 26-Φεβ-2010 2137
76 Το όνερον 26-Φεβ-2010 2073
77 Το Τσιαμπασίν 26-Φεβ-2010 4698
78 Τρυγώνα ********(ME VIDEO) 26-Φεβ-2010 4676
79 Τσίπουλ-τσίπουλ 26-Φεβ-2010 2582
80 Χαλάι 26-Φεβ-2010 3594
81 Χαμέμηλον 26-Φεβ-2010 2167
82 Χαψία 26-Φεβ-2010 3600
83 Χορός Χαλάι 26-Φεβ-2010 2333
84 Ώσπου θα εν ο θάνατον 26-Φεβ-2010 2559
 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral

Προτείνουμε:


Icons Painter