Στο Ίσωμα είναι οι έμορφες Εκτύπωση E-mail
08-Μαρ-2010

Στο Ίσωμα είναι οι έμορφες, στου Κουρουνιού οι κουρούνες
και πάρα κάτω στις Καργιές οι πουρναροπηδήχτρες.
Και κει στα Σταλοντέρμπουνα οι απλυτοβεδούρες.
Στου Μπάστα και στου Ισαρι είν' οι δανοφιλήστρες.
Φέρτε ξουράφια 'γκλέζικα, ξουρίστε τους Χραναίους.
Φέρτε αλέτρια και ζυγούς, ζέχτε τους Χειραδαίους.
Και πάρακα στου Κουρταγα που 'ναι οι δεντροκεφάλες
Χωρέμη και Δεδέμπεη που 'ναι οι Ψευτοφυλλάδες...
 
 

 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral