Χαμέμηλον Εκτύπωση E-mail
26-Φεβ-2010

Και ντ’ έπαθες χαμέμηλον
Και στέκεις μαρεμένον

Γιαμ η ρίζα σ’ εδίψασεν
Γιαμ ο καρπό σ’ ελάεν

Γιαμ ασά χαμελόκλαδα σ’
Κανέναν εζαλίεν

Νια η ρίζα μ’ εδίψασεν
Νια ο καρπό μ’ ελάεν

Νια ασά χαμελόκαδα μ’
Κανέναν εζαλίεν

Έναν κορίτσ’ κι έναν παιδίν
Ση ρίζα μ’ εφιλέθαν

Εποίκαν όρκον κι όμοισμα
Να μη εφτάν’ χωρισίαν

Ατώρα εχωρίγανε
Γιαμ έχω ασό κρίμαν

 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral