Το Τσιαμπασίν Εκτύπωση E-mail
26-Φεβ-2010

Εκάεν και το Τσιαμπασίν
κιεπέμναν τα τουβάρε γιάρ γιάρ αμάν
κιεπέμναν τα τουβάρε ωχ ωχ αμάν.
Κι ερούξαν σο γουρτάρεμαν
τ'Όρτους τα παλικάρε γιάρ γιάρ αμάν
κι ερούξαν σο γουρτάρεμαν
τ'Όρτους τα παλικάρε ωχ ωχ αμάν.

Βάι εκάεν και μανίεν
τ'Όρτους το Παρχάρ
καιν εκεί τιδέν κιεπέμνεν
μαναχό σαχτάρ.

Τρανόν γιαγκούν σο Τσιαμπασίν
σπίτε κι θ'απομέν νε γιάρ γιάρ αμάν
σπίτε κι θ'απομέν νε ωχ ωχ αμάν.
Τρανοί μικροί σο χιζεγκίν
όλ' κάθουνταν και κλαίγνε γιάρ γιάρ αμάν
τρανοί μικροί σο χιζεγκίν
όλ' κάθουνταν και κλαίγνε ωχ ωχ αμάν.

Βάι εκάεν και μανίεν
τ'Όρτους το Παρχάρ
καιν εκεί τιδέν κιεπέμνεν
μαναχό σαχτάρ.

Εκάεν και το Τσιαμπασίν
εκεί τιδέν κιεπέμνεν γιάρ γιάρ αμάν
εκεί τιδέν κιεπέμνεν ωχ ωχ αμάν.
Δασά κεράσοκέφαλα
άλλο χορτάρ κι φέρνε γιάρ γιάρ αμάν
Δασα κεράσοκέφαλα
άλλο χορτάρ κι φέρνε ωχ ωχ αμάν.

Βάι εκάεν και μανίεν
τ'Όρτους το Παρχάρ
καιν εκεί τιδέν κι επέμνεν
μαναχό σαχτάρ.

 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral