ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑΣ Εκτύπωση E-mail
30-Αυγ-2009

ΦΩΤΑΚΟΥ  ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟ 5Ο  ΚΕΦ. Δ   Σελ.  104

 

Βουνά τς λωνίσταινας και τς πάνω Χώρας
τ’
χετε π’ ραχνιάσατε καί εστ’ ραχνιασμένα;
Μή σ
ς βάρεσε Βορ[ε]ιάς, μή σς περ’ Νότος
;Μηδέ Βορει
ς μς βάρεσε, μηδέ Νοτις μς πρε.

Μπραήμ Παςς μς ζωσε μέ τούς στραβαραπδες.

μέ τρες χιλιάδες τακτικούς, πέντε καβαλλαρέους.
Σκοτώσαν τόν κυρ – Νικολή μέ τόν Παπατσονόπλον.
βγτε μέσ’στόν γιο Λιά, γνάντια στή Βυτίνα
κε ν’ κοστε  κλάϋματα,  ν’ κοστε μοιρολόγια
πως κλα
νε και πως θλίβονται ο Ταμπακονυφδες
μέ τ
ς λωνιστιώτισσας καί χύνουν μαρα δάκρυα.

 

 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral