Όλα τα πουλάκια Εκτύπωση E-mail
30-Αυγ-2009

Όλα τα πουλάκια           - βρ' αμάν- αμάν  -         Όλα τά πουλάκια ζυγά - ζυγά 
          Όλα  τα πουλάκια            ζυγά - ζυγά.                    Τα  χελιδωνάκια  ζευγαρωτά
.
         
Τό 'ρημο τ' αηδόνι          - βρ' αμάν- αμάν  -          τό ' ρημο τ'αηδόνι το μοναχό
          Τό 'ρημο τ'αηδόνι              το μοναχό                      περπατεί σε κάμπο με τον αητό
          Περπατεί και λέει             - βρ' αμάν- αμάν  -        περπατεί και λέει κελα-η-δεί
          Περπατεί και λέει              κελα-η-δεί                     Άντρα μουΠολίτη πραματευτή
          Απο  που τη φέρνεις        - βρ' αμάν- αμάν  -      Απο που τη φέρνεις αυτή τη νιά
           Απο  που τη φέρνεις        αυτή τη νιά             την ξανθομαλούσα τηνΠατρινιά
          Απ την Πόλη ρχόμουν    - βρ' αμάν- αμάν  -  απ την Πόλη ρχόμουν από νησιά
           Απ  την  Πόλη 'ρχόμουν  από νησιά                    απ τη γειτονιά  της επέρασα
          Τα  βασιλικά  της             - βρ' αμάν- αμάν  -         Τα  βασιτης  επότιζε
          Τα  βασιλικά  της               επότιζε                              και το βάλσαμό της εράντιζε
          Μού' κοψε κλωνάρι        - βρ' αμάν- αμάν  -  μού  'κοψε κλωνάρι και μού 'δωσε
          Μού κοψεκλωνάρι          και μούδωσε.                    Μού  'πε ένα λόγο που μάρεσε
          - Βρε  παληκαράκι              - βρ' αμάν- αμάν  -  Βρε παληκαράκι σαν μ' αγαπάς
         Βρεπαληκαράκι               σα μ'αγαπάς                 τι περνοδιαβαίνεις  και δε μιλάς
         Στείλε συμπεθαίρους    - βρ' αμάν- αμάν
Στείλεσυμπεθαίρους στη μάνα μου
       
Στείλε   συμπεθαίρους    στη  μάνα μου      και  προξενητάδες   στις     θειάδες μου

 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral