ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas Εκτύπωση E-mail
11-Μαρ-2011

Alexiou, Margaret. The ritual lament in Greek tradition. London: Cambridge U.P, 1974.
 
Fauriel, Claude. Ελληνικά δημοτικά τραγούδια Α΄: Η έκδοση του 1824-1825.
Ηράκλειο, 2007.
 
Κυριακίδης, Στίλπων Π. Το δημοτικό τραγούδι: Συναγωγή μελετών. Αθήνα, 1990.
 
Μπαμπινιώτης, Γ. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα, 1998.
 
Μπουκάλας, Παντελής. Τα πουλιά της ξενιτιάς:Ο ρόλος τους σε δημοτικά τραγούδια
της
Κρήτης, της Β. Ηπείρου, της Πελοποννήσου, της Μ. Ασίας. Καθημερινή. 18
Νοεμβρ. 2008.
 
Πολίτης, Λίνος. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Γ΄ έκδοση. Αθήνα, 1999.
 
Πολίτης, Νικόλαος Γ. Εκλογές από τα τραγούδια της ξενιτιάς. Αθήνα, 1966.
 
Saunier, Guy. Το δημοτικό τραγούδι της ξενιτιάς. Αθήνα: Εκδόσεις Ερμής. 1990.
 
Saunier, Guy. Ελληνικά δημοτικά τραγούδια: Τα μοιρολόγια. Αθήνα,1999.
 
Σηφάκης, Γεώργιος. Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού.
Ηράκλειο, 1988.

 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral