ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas Εκτύπωση E-mail
11-Μαρ-2011

Σ’ αυτήν την εργασία συγκρίνονται τα μοιρολόγια με τα τραγούδια της ξενιτιάς, με τα
νυφιάτικα τραγούδια και με τα τραγούδια της αγάπης, και διαπιστώνεται ότι ο
θάνατος, για τον δημοτικό ποιητή, είναι εξίσου σημαντικός και επώδυνος όσο και ο
ζωντανός χωρισμός. Όπως φαίνεται και στο παράδειγμα που ακολουθεί:
...........................
Παρηγοριά ’χ’ ο θάνατος, κι ελεημοσύν’ ο Χάρος·
ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει:
..................... . (της ξενιτιάς68)
..................
Μισεύγεις, θυγατέρα μου, και πλιο δε θα γελάσω,
σάββατο πλιο δε θα λουστώ ουδ’ εορτή θ’ αλλάξω.
(το νυφιάτικο69)
...........
Ποιόνε βαρούνε μαχαιριές και γαίμα δε σταλάζει,
τίνος αγάπη παίρνουνε και δεν αναστενάζει;
( της αγάπης70)
Ο θάνατος, εκτός του ότι αποτελούσε και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά
γεγονότα στη ζωή των ανθρώπων, κατέχει επίσης θεμελιακή θέση στην σκέψη του
δημοτικού ποιητή. Γι’ αυτό λοιπόν αξίζει κανείς να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο
ο δημοτικός ποιητής παρουσιάζει τον θάνατο και εν συνεχεία τον θρήνο στο
δημοτικό τραγούδι.
Ο θρήνος παίρνει πολλές μορφές στο τραγούδι, αλλά ο πόνος παραμένει ο ίδιος. Ο
θρήνος είναι σκληρός με όποιον τρόπο και να τραγουδηθεί και για όποιον και αν
τραγουδηθεί. Ωστόσο, ο τρόπος θανάτου παίζει σημαντικό ρόλο για τον δημοτικό
ποιητή. Όταν κάποιος πεθαίνει σε μικρή ηλικία, ο θάνατος είναι άδικος και ο πόνος
αβάσταχτος. Όταν όμως κάποιος πεθαίνει πολεμώντας (στα κλέφτικα τραγούδια),
πεθαίνει ηρωικά και όλοι πρέπει να είναι υπερήφανοι γι’ αυτόν και να μην λυπούνται.
Η θυσία για την πατρίδα είναι ανώτερη από το φυσικό θάνατο. Αποδεκτός γίνεται
επίσης ο θάνατος, όταν κάποιος πεθαίνει φυσιολογικά και σε μεγάλη ηλικία,
αφήνοντας εν ζωή τα παιδιά του και τα εγγόνια του.
Τα δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται είτε στον θάνατο είτε στον ζωντανό
χωρισμό έχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Σε πολλά από αυτά ο δημοτικός
ποιητής χρησιμοποιεί παρόμοιες λέξεις για να εκφράσει τον πόνο και την θλίψη και
κάποια από αυτά έχουν κοινή δομή. Βλέπουμε ότι έχουν κοινές ρίζες, αφού στην
ουσία είναι θεματικά παρόμοια τραγούδια, που αλλάζοντας μερικές λέξεις μπορούν
να τραγουδηθούν σε διαφορετικές εκδηλώσεις της ζωής. Επίσης κάποιοι στίχοι έχουν
ίδιες μετρικές συλλαβές με μόνη διαφορά στις λέξεις.
Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι στα τραγούδια της ξενιτιάς ο χωρισμός
εξισώνεται με τον θάνατο. Στα νυφιάτικα τραγούδια ο αποχαιρετισμός της νύφης από
τους γονείς της εξισώνεται και αυτός με τον θάνατο, όπως επίσης και ο χωρισμός του
νεαρού από την αγαπημένη του. Ο ρόλος της γυναίκας είναι σημαντικός στα
μοιρολόγια, στα τραγούδια της ξενιτιάς αλλά και στα νυφιάτικα, στα οποία κυριαρχεί
εξ ολοκλήρου η γυναίκα. Επίσης τα μοιρολόγια, τα τραγούδια της ξενιτιάς και τα
νυφιάτικα τραγούδια υμνούν τον αποχαιρετισμό.
 
68 Fauriel Α ΄ 2007, σ. 283.
69 Alexiou 1974, σ. 121.
70 Πολίτης 1966, σ. 163. 
 
Summary
This thesis examines the influence of the Greek funeral songs in Greek folklore and how
death has been portrayed on the Greek folklore. Different songs like funeral songs, love
songs, songs about emigration, wedding songs and songs for the Greek heroes who died on
the war against Turks, have been compared. This comparison resulted to the conclusion that
the songs have many similarities on how they portray death issue. 

 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral