Το δημοτικό τραγούδι και η τεχνική του - Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι by Silvia Goudas Εκτύπωση E-mail
11-Μαρ-2011

Το δημοτικό τραγούδι εκφράζει τα συναισθήματα, τα βιώματα, τους καημούς και
τους πόθους του ελληνικού λαού. Επίσης εξιστορεί τον βίο των κλεφτών και των
αρματολών κατά την τουρκοκρατία, αλλά και άλλα σημαντικά ιστορικά γεγονότα
που συνέβησαν καθ’ όλη την πορεία του ελληνικού λαού. Με λίγα λόγια, το δημοτικό
τραγούδι είναι η φωνή του λαού, δηλαδή το μέσο έκφρασης των καθημερινών
βιωμάτων του.
Το δημοτικό τραγούδι έχει μία ξεχωριστή θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία, αλλά και
στη νεοελληνική πνευματική ιστορία, εξαιτίας της ποιητικής του υπεροχής, αλλά και
της επίδρασης που είχε στην έντεχνη, προσωπική ποίηση3. Έχει επηρεάσει πολλούς
Έλληνες λογοτέχνες έως τις μέρες μας.
Με το δημοτικό τραγούδι έχουν ασχοληθεί πολλοί ερευνητές όπως ο Fauriel, ο
Κυριακίδης, ο Ν. Πολίτης, ο Σπαταλάς, ο Saunier, ο Σηφάκης, κ.α. Η πρώτη έκδοση
νεοελληνικών δημοτικών τραγουδιών έγινε από τον Γάλλο συλλέκτη Claude Fauriel
στο Παρίσι (1824-1825).
Ο πιο συνηθισμένος στίχος του δημοτικού τραγουδιού είναι ο ιαμβικός
δεκαπεντασύλλαβος, χωρίς ομοιοκαταληξία. Άλλα μέτρα που συναντάμε στο
δημοτικό τραγούδι είναι ο ιαμβικός δωδεκασύλλαβος και ο ιαμβικός οκτασύλλαβος.
Το τέλος του στίχου στους ακατάληκτους στίχους είναι αδιάφορα οξύτονο ή
παροξύτονο, πράγμα που υποδηλώνει την στενή σχέση της ποίησης με την μουσική4.
Στο δημοτικό τραγούδι δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία, την συναντάμε όμως πολύ
σπάνια σε μεταγενέστερες μορφές του δημοτικού. Το είδος στο οποίο συναντάμε την
ομοιοκαταληξία είναι τα δίστιχα ή λιανοτράγουδα5.
Ο δεκαπεντασύλλαβος με τομή μετά την όγδοη συλλαβή χωρίζεται σε δύο ημιστίχια,
το πρώτο από τα οποία αποτελείται από οκτώ μετρικές συλλαβές και το δεύτερο από
επτά.
Υποχρεωτικός είναι ο μετρικός τονισμός στη δέκατη τέταρτη συλλαβή και στην έκτη
ή την
όγδοη εναλλακτικά. Έχουμε μία αντιστοιχία νοήματος και μετρικής μορφής, που
είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του δημοτικού τραγουδιού, και
ονομάζεται αρχή της ισομετρίας. Η αρχή της ισομετρίας6 δηλώνει την ισορροπία και
την αρμονία του στίχου των δημοτικών τραγουδιών. Ο κάθε στίχος αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο νόημα στο δημοτικό τραγούδι, και ο διασκελισμός είναι ανύπαρκτος
σ’ αυτό. Το κύριο νόημα βρίσκεται συχνά στο πρώτο ημιστίχιο.
 
3 Πολίτης 1999, σ. 101.
4 Ibid, σ. 114.
5 Ibid.
6 Κυριακίδης 1990, σ. 219. 
 

 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral