Η ΛΥΓΕΡΗ ΣΤΟΝ ΑΔΗ Εκτύπωση E-mail
14-Ιουλ-2010

Καλά τό χουνε τα βουνά, καλόμοιρ' ειν' οι κάμποι, 
που Χάρο δεν παντέχουνε, Χάρο δεν καρτερούνε, 
το καλοκαίρι πρόβατα και το χειμώνα χιόνια.

Τρεις αντρειωμένοι βούλονται να βγουν από τον Άδη. 
Ο ένας να βγη την άνοιξη, κι' ο άλλος το καλοκαίρι, 
κι' ο τρίτος το χινόπωρο, οπού είναι τα σταφύλια. 
Μια κόρη τους παρακαλεί, τα χέρια σταυρωμένα. 
Γϊα πάρτε με, λεβέντες μου, για τον Απάνου κόσμου.
-Δεν ημπορούμε, λυγερή, δεν ημπορούμε, κόρη.
Βροντομαχούν τα ρούχα σου κι' αστράφτουν τα μαλλιά σου,
χτυπάει το φελλοκάλιγο και μας ακούει ό Χάρος. 
-Μα γω τα ρούχα βγάνω τα και δένω τα μαλλιά μου, 
κι' αυτό το φελλοκάλιγο μέσ' 'ς τη φωτιά το ρηχνω. 
Πάρτε με, αντρειωμένοι μου, να βγω 'ς τον Πάνω κόσμο,
να πάω να ιδώ τη μάννα μου ως χλίβεται για μένα.
-Κόρη μου, εσένα η μάννα σου 'ς τη ροϋγα κουβεντιάζει.
-Να ιδώ και τον πατέρα μου πως χλίβεται για μένα.
-Κόρη μου, κι' ο πατέρας σου 'ς το καπελειό ειν' και πίνει.
-Να πάω να ιδώ ταδέρφια μου πως χλίβονται για μένα.
-Κόρη μου, εσέν' ταδέρφια σου ριχτούνε το λιθάρι. 
-Να ιδώ και τα ξαδέρφια μου πως χλίβονται για μένα. 
-Κόρη μου, τα ξαδέρφια σου μέσ' 'ς το χορό χορεύουν."

Κ' η κόρη ναναστέναξε βαθιά 'ς τον Κάτω κόσμο, 
κι' ανάψανε τα καπελειά, κ' εκάησαν οι ρούγαις, 
εκάη και το λιθόρεμα, πόρριχταν το λιθάρι, 
εκάη κ' η δίπλη του χορού, π' εχόρευε η γενιά της.

www.myriobiblos.gr 

 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral