Τώρα την αυγή τώρα η αυγή χαράζει Εκτύπωση E-mail
14-Ιουλ-2010

[Τα επόμενα άσματα, περιγράφοντα σκηνάς του ακριτικού η του στρατιωτικού βίου, προσαρμόζονται εις τας γαμηλίους τελετάς και τραγουδούνται συνήθως το μεν πρώτον αυτών κατά τας εωθινάς ώρας, το δε δεύτερον κατά τον χωρισμόν της νύμφης από των γονέων της. Συχνά συμφύρονται προς άλληλα.]

Τώρα την αυγή τώρα η αυγή χαράζει,
τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια,
τώρα οί πέρδικες γλυκολαλοϋν και λένε.
"Ξύπνα, αφέντη μου, ξύπνα, γλυκειά μου αγάπη,
ξύπνα αγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο,
κάτασπρο λαιμό, βυζιά σα δυο λεμόνια,
σαν το κρυό νερό, σαν του Μαγιού το δρόσο.
-"Ας με, λυγερή, ύπνο να πάρω λίγο,
γιατί ο αφέντης μου 'ς τη βίγλα μ' είχε απόψε,
και 'ς τον πόλεμο πάντα μπροστά με βάνει,
για να σκοτωθώ ή σκλάβο να με πάρουν.
Κ' έκαμε ο Θεός κ' ή Παναγιά η παρθένα,
κ' εξεσπάθωσα και μπήκα μέσ' 'ς τασκέρι.
Πολλούς έκοψα 'ς το έμπα και 'ς το έβγα,
λίγοι μ' έφυγαν, κ' εκείνοι λαβωμένοι,
Πήρα το στρατί, κ' ηύρα το μονοπάτι,
κ' ήρθα κ' έπεσα 'ς το στρώμα που κοιμάσαι,
να ξεκουραστώ, να πάρω λίγον ύπνο."

Β'

Ένας άγουρος, κ' ένας καλός στρατιώτης, 
κάστρο γύρευε, χωριό να πάη να μείνη. 
Μαϊδέ κάστρο ηυρέ, μαϊδέ χωριό να μείνη, 
βρίσκει ένα δεντρί, δεντρί ψιλό κι' απόσκιο.
"Δέξου με, δεντρί, καλοκαρτέρεσέ με, 
για να κοιμηθώ, Λίγον ύπνο να πάρω, 
γιατί απόστασα 'ς τον πόλεμο ολημέρα. 
-Να κ' η ρίζα μου, και δέσε τάλογό σου, 
να κ' οι κλώνοι μου και κρέμασ' τάρματά σου,
να κι' ό ήσκιος μου και πέσε να πλαγιάσης, 
και σα σηκωθής το νοίκι να πληρώσης, 
μια σταλιά νερό 'ς τη ρίζα μου να ρήξης."

www.myriobiblos.gr 

 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral