Χήρας υγιός λατρεύει τριά καλά άλογα Εκτύπωση E-mail
13-Ιουλ-2010

Χήρας υγιός λατρεύει τριά καλά άλογα, 
το Γρίβα και το Μαύρη και τον Πέπανο, 
το Γρίβα για καβάλλα και για λεβεντιά, 
τον Πέπανο για μάτια και ξανθά μαλλιά, 
το Μαύρη για σεφέρι και για πόλεμο.

Μα πήγε 'ς το σεφέρι κ' ήρθεν αδειανό,
και ο Γρίβας το μαλώνει και ο Πέπανος.
"Βρε πού είναι, μωρέ Μαύρη, πού είναι ο αφέντης μας,
πού πήγες 'ς το σεφέρι κ' ήρθες αδειανός; 
-Αφήστε να σας είπω τα τραγούδια μου
και το μεγάλο πόνο της καρδούλας μου.
Ωσάν επολεμούμε 'ς το ρημόκαστρο,
έκαμα να περάσω πο τον πόταμο,
κοπήκανε οι σέλλαις και οι σκαλωσιαίς, 
και πήρε τον αφέντη κ' ήρθα ναδειανό."

www.myriobiblos.gr 

 

Σύνολο τραγουδιών

  • Μέχρι στιγμής έχουμε 1203 τραγούδια.
Module by Spiral